Danish Aerospace Company A/S udsender årsrapport for 2023

Udgivet den 25-03-2024  |  kl. 18:35  |  

SELSKABSMEDDELELSE

Odense, 25. marts 2024


Selskabsmeddelelse nr. 47 - 25.03.2024

Danish Aerospace Company A/S udsender årsrapport for 2023

Bestyrelsen for Danish Aerospace Company A/S (DAC) har i dag godkendt årsrapporten 2023. Rapporten er revideret.

Hovedpunkter for regnskabsåret 2023

Omsætningen var på DKK 29.7 mio. (DKK 24.5 mio. i 2022).Resultat før afskrivninger (EBITDA) DKK 4.80 mio. (DKK 0.52 mio. i 2022).DAC fuldførte med stor succes tre teknologidemonstrationer på Den Internationale Rumstation (ISS) under Andreas Mogensens Huginn-mission.DACs modificerede Vitual Reality (VR) eksperimentet "VR for Exercise", blev benyttet over 30 gange af 5 forskellige astronauter. VR-brillerne, brugt sammen med DAC's FERGO trænings ergometer for at simulere cykling på Jorden, demonstrerede potentialet i at betydeligt forstærke træningsoplevelsen for astronauter i kredsløb.DACs nye FERGO rumcykel, som NASA har købt, er blevet opsendt, installeret og taget i brug på ISS og er erklæret fuldt operationel af rumstationen besætningsmedlemmer. FERGO har afløst den tidligere CEVIS som DAC har leveret til NASA siden 1992.ESA forlængede kontrakten på support til helbredsovervågning på ISS for 2024.Udviklingen, produktionen og samlingen af E4D multifunktions træningsudstyr skred planmæssigt fremad. Flere af modellernes E4D ergometer-moduler blev samlet og testet.

Ledelsesberetning

Danish Aerospace Company A/S realiserede et Resultat før afskrivninger (EBITDA) på DKK 4.80 mio. og Resultat før skat på DKK 2.71 mio. i 2023. Selskabets egenkapital andrager DKK 12.05 mio. pr. 31. december 2023.

DAC's gamle CEVIS rumcykler på den Internationale Rumstation blev i efteråret afløst af de nye FERGO-rumcykler som NASA har købt af DAC. To FERGO enheder blev sendt op i løbet af efteråret, en som reserve, mens den anden blev installeret og taget i brug som afløser for CEVIS. FERGO er nu fuldt operationel på rumstationen, en fast del af astronauternes motionskomplement, og bliver brugt dagligt. De to pensionerede CEVIS-rumcykler blev returneret til Jorden i slutningen af 2023.

I forbindelse med den danske ESA-astronaut Andreas Mogensens seks måneder lange Huginn-mission til rumstationen ISS, havde DAC fået udvalgt tre teknologiske eksperimenter til udførelse ombord af det danske Uddannelses- og Forskningsministerie.

Disse demonstrationer har understøttet DAC i udviklingen af nye teknologier til rumagenturer, det nye voksende kommercielle bemandede rumfartsområde og i ekstreme miljøer på Jorden.

Det første var en afprøvning af firmaets Wearable teknologi i rummet, kaldet SpaceWear. Her benyttede Andreas Mogensen sensoren flere gange på sin Huginn-mission og DAC fik mange timers brugbare data. Det andet var test af vandrensningsteknologier i Aquamembrane-3 forsøg via Aquaporin Space Alliance, et joint venture mellem DAC og Aquaporin A/S. Aquamemebrane-3 systemet blev testet succesfuldt i kredsløb af Andreas Mogensen i efteråret 2023 og returneret til Jorden i december 2023. Resultaterne ser lovende ud, og skal hjælpe Aquaporin Space Alliance med at designe et fuldt urinrensningssystem til rumbrug.

Den tredje "VR for Exercise" demonstration involverede brugen af DAC's Virual Reality system til at demonstrere en forstærket træningsoplevelse for astronauter. Brugt sammen med FERGO demonstrerede Andreas Mogensen hurtigt potentialet af VR udstyret. DAC's VR-system er nu også blevet brugt af fire andre ISS-astronauter under deres FERGO træningssession. På grund af disse resultater har ESA i efteråret oprettet en tillægskontrakt på at supporte ESA afprøvningen af VR-træningsprogram i kredsløb, som ESA er ved at udvikle.

Udvikling og fremstilling af det multifunktionelle E4D-motionsudstyr til ESA og motionsudstyret til Axiom Space Inc., forsatte planmæssigt. Flere ergometer-moduler til dette træningsudstyr blev samlet og testet. Samtidigt blev store mængder mekaniske dele fremstillet og mange printkort loddet. Samlingen af den første fulde Engineering model gik i gang i slutningen af året, frem mod en demonstration med NASA og ESA i februar 2024.

DAC fik forlænget kontrakten for 2024 på support på medicinsk udstyr og helbredsovervågning af astronauter på den Internationale Rumstation. Under kontrakten, som DAC har haft siden juli 2006, supporterer selskabet de regelmæssige helbredsovervågninger og konditionstest på Den Internationale Rumstation, fra kontrolcenteret i Odense, Danmark.

DAC bestod for 7. år i træk dets regelmæssige tilsynsaudit, som er et check af selskabets AS/EN9100 standard, rev. D kvalitetsstyringssystemsgodkendelse, af Bureau Veritas. DAC er dermed fortsat et af få rumfirmaer i Danmark med denne certificering.

"DAC havde et tilfredsstillende 2023 med et resultat før skat på DKK 2.7 mio. hvilket inkluderer en positiv indvirkning fra justeringerne af regnskabsfejlene fra tidligere år. Forventningerne for 2024 er positive og DAC er på vej mod færdiggørelsen af to store kontrakter i starten af 2025.", udtaler Thomas A. E. Andersen, administrerende direktør.

Materielle fejl i foregående år

I forbindelse med forberedelserne af årsregnskab 2023 er det blevet konkluderet, at årsregnskab 2022 indeholdt materielle fejl grundet fejlberegninger af igangværende arbejde og periodiseringen heraf. Fejlen er rettet i årsregnskab 2023 og rettelsen er lavet via åbningsegenkapitalen og sammenligningstal er tilpasset. Rettelsen reducerer egenkapitalen per 1. januar 2023 med DKK 11.448 tusind, reducerer igangværende arbejde for kontrakter med DKK 9.691 tusind, reducerer råmateriale og forbrugsvare med DKK 4.076 tusind, forøger forudbetaling med DKK 910 tusind, reducerer EBITDA med DKK 2.841 tusind og reducerer udskudt skat med DKK 3.229 tusind. Der henvises til Årsregnskabet for mere information. Kontraktsummen er uændret og er stadig lige så profitable som DAC forventede, da de blev underskrevet.

Forventninger til regnskabsåret 2024

Danish Aerospace Company arbejder med nye udviklingsprojekter til lovende områder inden for rumfart og til det kommercielle marked for ekstreme miljøer. Tilmed forventer virksomheden at færdiggøre to store projekter i starten af 2025.

I regnskabsåret 2024 forventer Danish Aerospace Company:

Total omsætning i niveauet DKK 22-24 mio.; ogResultat før afskrivninger (EBITDA) i niveauet DKK 2-3 mio.

Selskabets reviderede årsregnskab 2023 vil være tilgængelig på selskabets hjemmeside den 25. marts 2024 via nedenstående link:

https://www.danishaerospace.com/da/investor-relations


Generalforsamling 2024 

Danish Aerospace Company A/S afholder generalforsamling den 18. april 2024 og vil offentliggøre halvårsrapport 2024 den 26. august 2024.

Vedhæftet:

Bilag 1 - Nøgletal 2023

Bilag 2 - Egenkapitalsopgørelse 2023

Bilag 3 - Pengestrømsopgørelse 2023


Kontakt venligst nedenstående, for yderligere oplysninger:

Danish Aerospace Company A/S:

Bestyrelsesformand Niels Heering

Mobil: 40 17 75 31

Thomas A. E. Andersen, CEO

Mobil: 40 29 41 62

Mail: ta@danishaerospace.com

Certified Adviser:

Baker Tilly Corporate Finance P/S

Poul Bundgaards Vej 1, 1.,

DK-2500 Valby

Tlf.: 33 45 10 00

www.bakertilly.dk

Om Danish Aerospace Company A/S:

Danish Aerospace Company er en højteknologisk virksomhed, der arbejder med avanceret medicinsk udstyr, og andre tekniske områder, primært inden for rumfart og andre ekstreme miljøer.

Selskabets produkter er baseret på mange års specialiseret forskning og udvikling. Dette består i design, integration og anvendelse af såvel nye som etablerede medicinske teknologier til de udfordringer og anderledes betingelser, der findes i rummets vægtløshed. Disse produkter er med til at bringe teknologien fra rumfart, og erfaring fra ophold i rummet, ned på Jorden til gavn for almindelige mennesker.

Danish Aerospace Company beskæftiger ingeniører og teknikere indenfor både mekanik, elektronik og software der leverer avancerede tekniske produkter og teknisk service til vores kunder. De specialiserer sig i kundespecifikke design, udvikling, produktion, certificering, vedligeholdelse, afprøvning og drift af medicinsk udstyr til bemandet rumfart og andre ekstreme miljøer. Til dato er omkring 3,2 ton af firmaets udstyr blevet sendt i rummet.

Firmaets kvalitetssystem er certificeret i henhold til BS EN ISO 9001:2015, BS EN 9100:2018 teknisk ækvivalent med AS9100D, som er den anerkendte standard på området.

www.DanishAerospace.com

Bilag 1 - Nøgletal 2023

  2023

2022

Nøgletal (DKK'000)    
Nettoomsætning 29.715 24.470
Bruttoresultat 20.649 15.177
Andre driftindtægter 2.166 828
Resultat før afskrivninger/EBITDA 4.803 517
Resultat før finansielle poster 4.042 -251
Netto finansielle poster -730 656
Årets resultat 2.020 -351
     
Balance    
Balance sum 34.242 22.237
Investeringer I materielle anlægsaktiver 36 256
Egenkapital 12.052 9.858


Ratios
   
Bruttomargin (%) 69,49 62,02
EBITDA margin (%) 16,16 2,11
Egenkapitalandel (%) 35,20 44,33
     
Aktie nøgletal    
Indtjening pr. aktie 0.19 -0,03
Kursindtjeningsforhold 18,15 -127,97
Kursindtjeningsforhold 3,04 4,56
Antal aktier ultimo 10.908.330 10.908.330
Ultimo aktiekurs 3.36 4,12

Bilag 2 - Egenkapitalsopgørelse 2023

         
Selskabs-kapital Reserve for udviklings-omkostninger Overført resultat
      Total
DKK DKK DKK DKK
Egenkapital 1. januar 1.090.833 1.052.856 19.162.537 21.306.226
Rettelse af betydelige fejl relateret til tidligere år 0 0 -11.448.161 -11.448.161
Justeret egenkapital 1. januar 2023 1.090.833 1.052.856 7.714.376 9.858.065
Årets overførte overskud 0 0 2.019.741 2.019.741
Overført fra overført overskud 0 978.827 -978.827 0
Valutakurs regulering 0 0 173.969 173.969
         
Egenkapital pr. 31. december 1.090.833 2.031.683 8.929.259 12.051.775

Bilag 3 - Pengestrømsopgørelse 2023

                                                                                                      2023                 2022  

                                                                            Notes                  DKK                  DKK

Årets result   2.019.741 -351.191
Justeringer
Ændring i driftskapital
Pengestrømme fra drift før finansielle poster
17
18

2.783.546
-13.139.104
-8.335.817
868.090
-7.575.407
-7.058.508
Renteindbetalinger og lignende

Renteudbetalinger og lignende

Pengestrømme fra almene saktivitet
 
729.982


-1.460.339
-9.066.174

702.588


-46.428
-6.402.348

Betalt indkomstskat

Pengestrømme fra driftsaktiviteter
 
122.472

-8.943.702

31.807

-6.370.541

Køb af immaterielle anlægsaktiver
Køb af materielle anlægsaktiver
Pengestrømme fra investeringsaktiviteter
 
-1.799.254
-35.734
-1.834.988

-856.520
-255.566
-1.112.086

Ændringer i kortfristede banklån
 
10.755.763

4.906.187
Pengestrømme fra finansieringsaktiviteter   10.755.763 4.906.187

Ændring i likvider
 
-22.927

-2.576.440

Likvider 1. Januar 2023

Likvider 31. December 2023
 
106.433

83.506

2.682.873

106.433

Likvider specificeres således:
Likvide beholdninger
Likvider 31. december 2023
 

83.506
83.506


106.433
106.433

Vedhæftet fil

Danish_Aerospace_Company_AS-2023-Årsrapport

\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk

Seneste nyheder

17:46 Europa/lukning: Røde markeder og rejseaktier ramt af it-kaos
17:03 Fredagens aktier: C25 trodsede sur stemning anført af Danske Bank og Novo
17:03 Feds Williams bekræfter utvetydigt mål om inflation på 2 pct.
17:00 Fredagens obligationer: Renten tikkede roligt op
16:47 Mærsk kortvarigt påvirket af det globale it-nedbrud på nogle af havneterminalerne
16:44 Joe Bidens kampagne svarer igen på rygter: Er "fast besluttet" på at blive i kampen
16:36 Danske Bank/Barclays: Hæver kursmål til 175 kr. fra 165 kr.
15:45 Bidens familie er begyndt at drøfte mulig plan for exit fra præsidentkamp
15:43 USA/åbning: Røde markeder trods afblæst it-panik - Netflix stiger efter regnskab
14:47 Hidtil uset it-nedbrud vil få "enorm økonomisk betydning"
14:43 FLS-branchekollega falder efter regnskab: Vil lancere flere omkostningstiltag
14:16 Hidtil uset it-nedbrud vil få "enorm økonomisk betydning"
14:08 USA/tendens: It-panik er aftaget men selskab bag fejl styrtdykker
13:29 American Express opjusterer efter andet kvartal med overraskende lave omkostninger
13:21 Valuta: Dollar styrkes efter Fed-kommentarer og tro på genvalg til Trump
13:04 SAS søger afnotering fra børserne i København, Stockholm og Oslo
12:49 Europa/middag: Rejseaktier ramt af it-kaos - Danske Bank i front
12:48 FLSmidth-branchefælle skuffer igen på indtjening men ordrer overrasker positivt
11:58 Demant og GN tabte begge terræn hos amerikanske veteraner i juni
11:41 Obligationer/middag: Rolig dag på rentefronten - fokus på amerikanske Fed-taler