Fisher Investments Norden gennemgår det politiske miljøs indflydelse på aktier i 2024

Udgivet den 04-01-2024  |  kl. 13:49  |  

Note fra redaktøren: Fisher Investments Norden favoriserer ikke noget politisk parti eller nogen politiker i noget land. Vi vurderer udelukkende den politiske udvikling på baggrund af dens potentielle markedsmæssige og økonomiske konsekvenser.

Her på vej ind i 2024 er der meget snak om det amerikanske præsidentvalg i november, og hvor dramatisk det kommer til at blive. Selvom det får meget opmærksomhed, er det amerikanske valg bare ét af adskillige kommende valg - der er også valg forude på tværs af det europæiske kontinent og i Storbritannien. Ifølge Fisher Investments Norden er politik en afgørende drivkraft på markedet, og vi mener at disse valg bestemt er værd at holde øje med.

Hvis du vil læse mere om, hvordan aktuelle forhold har indvirkning på aktiemarkedet og din portefølje, så download Fisher Investments Nordens seneste aktiemarkedsudsigt og få løbende indsigter.

Er nogle politiske partier bedre for aktierne?

Selvom det er menneskers natur at have politiske præferencer, tyder vores analyser ikke på, at der skulle være bestemte politiske ideologier eller bestemte partier, der er specielt gode eller dårlige for aktiemarkederne. Det er vores erfaring, at vælgerne har tendens til at stemple bestemte partier som enten erhvervsvenlige eller erhvervsfjendtlige, og gå ud fra at de mere højreorienterede partier er bedre for de finansielle markeder end de venstreorienterede partier. Fisher Investments Nordens gennemgang af markedshistorien tyder dog på, at virkeligheden er mere kompleks. I Storbritannien har Det Konservative Parti f.eks. haft premierministerposten siden 2010. I det tidsrum har der været to britiske bull-markeder og ét bear-marked.[i] Inden da var Labour i regeringen fra 1997 til 2010, hvor Storbritannien i den periode oplevede to bull-markeder og to bear-markeder. Der er lignende markedshistoriske tendenser i USA og andre europæiske lande, og der er efter vores mening ikke en bestemt politisk ideologi, der er bedre for aktierne end andre.

Hvad tager markederne højde for ifølge Fisher Investments Norden

Vi mener, at markederne nærmere reagerer på, hvilke love der indføres, end på dem, der indfører lovene. Fisher Investments Nordens gennemgang af markedshistorien tyder på, at aktierne typisk reagerer dårligt på omfattende lovændringer, der ændrer på markedets grundlæggende spilleregler og skaber vindere og tabere. Når regeringer pludselig ændrer lovgivningen, kan det komplicere virksomheders forretningsplanlægning eller forsinke investeringer, fordi de afventer klarhed. Vores analyse af markedshistorien har vist, at den usikkerhed ofte har en negativ effekt på afkast, og at aktier derfor generelt trives i et miljø med politisk hårdknude. Når flere partier kæmper for deres respektive sager, øger det sandsynligheden for politiske kompromiser, hvilket udvander de endelige lovbestemmelser. Det mindsker lovmæssig risikoaversion og tilskynder risikovillighed på markedet.

Det kommende parlamentsvalg i Storbritannien 2024

Det kommende parlamentsvalg i Storbritannien - der skal være afholdt senest i januar 2025 - vil efter Fisher Investments Nordens mening øge sandsynligheden for hårdknude i den nærmeste fremtid. Selvom det formentlig er for tidligt til at spå om et udfald, fører Labour-partiets leder Keir Starmer ifølge meningsmålinger et godt stykke over premierminister Rishi Sunak og det siddende Konservative Parti. [ii] Selvom et valg endnu ikke er fastlagt i skrivende stund, er vi begyndt at få en fornemmelse for hvert partis prioriteter. Sunaks Konservative Parti, der har store interne stridigheder, har ikke meget incitament til at skabe røre i andedammen før et valg, set i lyset af deres dårlige resultater i meningsmålingerne. Sunak ser i øjeblikket ud til at ty til overfladisk politik i et forsøg på at vinde vælgernes gunst - som f.eks. en ministerrokade i november og at bringe tidligere premierminister David Cameron tilbage i folden.[iii] Selvom disse tiltag skaber overskrifter, kan markedet i ifølge Fisher Investments Nordens analyse gennemskue deres begrænsede økonomiske indvirkning, hvilket reducerer usikkerheden.

Starmer har derimod lovet adskillige ændringer, hvis han vinder, herunder genforhandling af en ny Brexit-aftale, der sigter mod at få Storbritannien og EU mere på linje.[iv] Selvom store løfter under valgkampagnen ikke nødvendigvis resulterer i fremtidig lovgivning, kan det give nogen usikkerhed og påvirke stemningen - og aktierne - negativt frem til valget. Vi mener dog, at når valget nærmer sig og investorer fokuserer mere på det mulige udfald, vil usikkerheden i sidste ende falde. Vi mener også, at fordi disse diskussioner finder sted så lang tid før valget, har markederne masser af tid til at indregne virkningen af eventuel lovgivning, så det ikke bliver så stort et overraskelsesmoment for aktierne.

Hvis du vil læse mere om, hvordan aktuelle forhold har indvirkning på aktiemarkedet og din portefølje, så download Fisher Investments Nordens seneste aktiemarkedsudsigt og få løbende indsigter.

Det kommende EU-valg i 2024

Der er også kommende valg andre steder, der efter vores mening er værd at holde øje med. Europa-Parlamentsvalget finder sted i juni 2024, og de siddende ledere, European People's Party (EPP) og Progressive Alliance of Socialists and Democrats (S&D), fører i øjeblikket i meningsmålingerne - selvom nogle mindre, euroskeptiske partier har opnået betydelig fremgang i de seneste måneder.[v] Når det så er sagt, viser historien, at Europa-Parlamentsvalg ofte består af proteststemmer, så efter Fisher Investments Nordens mening har valget i sig selv ikke den store indvirkning på markedet. Det kan dog svække EU's handelskammers evne til at handle, hvis de euroskeptiske partier får større indflydelse.

Belgiens parlamentsvalg finder også sted i juni 2024, og kapløbet om at kontrollere repræsentant-kammeret er i øjeblikket meget tæt.[vi] Landet har imidlertid en historie med lange koalitionsforhandlinger, der ikke har givet nogen flertalsregering, hvilket i henhold til Fisher Investments Nordens analyse er en anden form for politisk hårdknude. 13 forskellige partier opnåede f.eks. mandater i parlamentsvalget i Belgien i 2014 - uden at nogen af dem var i nærheden af et flertal.[vii] Det forhindrede ikke belgiske aktier i at præstere bedre end euroområdets markeder til og med årets udgang.[viii] Ligeledes vandt 10 forskellige partier mandater under valget i 2003 - og den resulterende politiske hårdknude forhindrede ikke belgiske aktier i at være førende inden for globale aktier til og med årets udgang.[ix] Østrig har også et valg på vej næste efterår. Tre partier - Freiheitliche Partei Österreichs (FPÖ), Sozialdemokratische Partei Österreichs (SPÖ) og Österreichische Volkspartei (ÖVP) - er førende i meningsmålingerne, og selvom det er for tidligt at afgøre, hvem der får flest stemmer, er en koalitionsregering også sandsynligt her.[x]

Ligheder i de kommende valg

Overordnet tror vi, at de kommende valg i Storbritannien og Europa har en ting til fælles - hårdknude. I adskillige tilfælde ser det ud til, at førende eller siddende politiske partier mister deres indflydelse, hvilket går ud over deres evne til at vedtage lovforslag. Det kommer sandsynligvis til at medføre skinger retorik og kampagnesnak, og investorer kommer nok til at opleve følelsesladede advarsler for eller imod den ene eller anden politik. Men i henhold til Fisher Investments Nordens analyser er der ikke nogen grund til at handle investeringsmæssigt på det. Vi mener derimod, at det er afgørende at vurdere sandsynligheden for, at disse ideer rent faktisk bliver til lovgivning. Udbredte forventninger om disse tiltag mindsker muligvis også det overraskelsesmoment, der er forbundet med drastiske markedsbevægelser. Så hvis man handler på valgrelaterede udviklinger, handler man muligvis på gamle nyheder.

Følg med i de seneste markedsnyheder og -opdateringer fra Fisher Investments Norden i Danmark:

Fisher Investments Norden er det navn, som Fisher Investments Luxembourg, Sàrl driver virksomhed under i Danmark ("Fisher Investments Norden"). Fisher Investments Luxembourg, Sàrl er et anpartsselskab, som er etableret i Luxembourg, som driver virksomhed under navnet Fisher Investments Europe, og som er registreret i det luxembourgske selskabsregister, Registre de Commerce et des Sociétés (RCS), under selskabsregistreringsnr. B228486. Fisher Investments Europe reguleres af det luxembourgske finanstilsyn, Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"), og har hjemstedsadresse på: K2 Building, Forte 1, 2a rue Albert Borschette, Third Floor L-1246 Luxembourg. Fisher Investments Europe uddelegerer visse aspekter af den daglige investeringsrådgivning, porteføljeforvaltning og handelsfunktionerne til de tilknyttede virksomheder.

Dette dokument udgør Fisher Investments Europe's generelle holdninger og skal ikke betragtes som værende personlig investerings- eller skatterådgivning. Ej heller afspejler det kundens resultater. Der gives ingen garanti for, at Fisher Investments Europe fortsat vil have disse holdninger, og de kan til enhver tid ændre sig baseret på nye oplysninger, nye analyser eller nye overvejelser. Der er intet i dette dokument, som udgør en anbefaling eller estimat om markedsforholdene. Dette dokument er alene vejledende. De aktuelle og fremtidige markeder kan afvige markant fra det heri angivne. Der er endvidere ingen garanti for, at antagelserne anført i illustrationerne heri, er nøjagtige.

 

[i] Kilde: FactSet, pr. 15/11/2023. Udsagnet er baseret på kursafkast i MSCI UK Investible Market-indekset, 31/12/1997-14/11/2023. Angivet i GBP. Valutakursudsving mellem GBP og DKK kan medføre større eller mindre afkast. Et bull-marked er en lang periode med generelt stigende aktiekurser. Et bear-marked er et længerevarende, omfattende fald i markedet på -20 % eller mere, forårsaget af fundamentale årsager.

[ii] Kilde: Politico, pr. 6/11/2023.

[iii]  "UK's Sunak Brings Back Cameron, Sacks Braverman", Elizabeth Piper, Reuters, 14/11/2023. Tilgået via MSN.

[iv] "Labour Will Seek Major Rewrite of Brexit Deal, Keir Starmer Pledges", Jem Bartholomew, The Guardian, 17/9/2023.

[v] Kilde: Politico, pr. 6/11/2023.

[vi] Ibid.

[vii] Ibid.

[viii] Kilde: FactSet, pr. 13/11/2023. Afkast for MSCI Belgium-indeks og MSCI EMU-indeks i EUR, 25/5/2014-31/12/2014. Valutakursudsving mellem EUR og DKK kan medføre større eller mindre investeringsafkast.

[ix] Kilde: FactSet, pr. 13/11/2023. Afkast for MSCI Belgium-indeks med bruttoudbytte og afkast for MSCI World-indeks med nettoudbytte i EUR, 18/5/2003-31/12/2003. Valutakursudsving mellem EUR og DKK kan medføre større eller mindre investeringsafkast.

[x] Kilde: Politico, pr. 6/11/2023.

Udgivet af: Fisher Investments Norden


Fisher Investments Nordens billede

Fisher Investments Norden gennemgår de seneste investerings-nyheder, som du bør kende til

Fisher Investments Norden hjælper NPinvestor.dk's læsere med at undgå kognitive og adfærdsmæssige skævheder, der ofte forhindrer investorer i at nå deres langsigtede mål.

Hos Fisher Investments Norden forstår vi investorers forskellige behov og bekymringer, og vi gør vores ypperste for at hjælpe dem med at nå deres økonomiske mål og pensionsmål. Med flere årtiers erfaring og en global tilgang til investering gennemgår Fisher Investments Norden markedsforholdene på NPinvestor.dk for at hjælpe investorer med at finde rundt i finansielle nyheder og markedsaktivitet.

Hos Fisher Investments Norden ved vi, at et af de mest udfordrende aspekter ved investering er bibeholde disciplinen på trods af ustabilitet på markedet. Markedsustabilitet kan udløses af store finansielle nyheder og begivenheder, eller helt uden grund. Disse udsving kan vise sig at være udfordrende for selv de mest kyndige investorer.

Gennem årene har Fisher Investments Norden oplevet mange tilfælde, hvor investorer har haft svært ved at holde fast i deres langsigtede investeringsstrategi i perioder med ustabilitet. Selvom denne frygt er normal, kan det være potentielt skadeligt at reagere på den uden et væsentligt grundlag. Vi mener, at alle investorer kan åbne op for større muligheder, når deres beslutninger er drevet af logik frem for følelser.
 

Hvordan kan investorer reducere deres mulighed for at få langsigtet afkast? Fisher Investments Norden gennemgår almindelige investeringsfejl

På flere forskellige måder, men almindeligvis ved at forveksle begyndelsen på et kortsigtet fald med en langvarig nedgang. I de tilfælde reagerer investorer ofte på markedsnyheder ved at foretage en potentielt dyr porteføljehandel i stedet for at holde sig til deres langsigtede plan. Som Fisher Investments Nordens historiske gennemgang bekræfter, kan det have katastrofale følger at lade følelser påvirke investeringsbeslutninger.
 

Hvad kan investorer gøre for at undgå at begå sådanne fejl? Fisher Investments Norden gennemgår, hvordan man træffer fornuftige beslutninger

En af de bedste måder at klare sig igennem markedsustabilitet på er efter vores mening at få større viden om den og om, hvordan man håndterer den. Fisher Investments Norden gennemgår de seneste finansielle nyheder og giver solide og aktuelle kommentarer, der er designet til at hjælpe investorer med at forstå de negative kognitive skævheder og adfærdsmæssige problemer, der kan opstå som reaktion på daglige økonomiske begivenheder. Vi håber, at dette indhold, sammen med vores unikke indsigt i markedsbevægelser, leveret gennem NP Investor kan hjælpe investorer med at træffe klare beslutninger. 

Ønsker du dig en større forståelse af finansielle nyheder og begivenheder, eller hvordan tilsvarende markedsustabilitet kan påvirke din investeringsplanlægning, så sørg for at vende tilbage regelmæssigt for at læse Fisher Investments Nordens gennemgange og indsigt. Du kan også spørge efter Fisher Investments Nordens tilbud til investorer ved at besøge vores hjemmeside.

Følg Fisher Investments Norden for at få de seneste markedsnyheder og opdateringer. Følg os på:

•    Facebook
•    Twitter
•    LinkedIn

Investering i aktiemarkedet indebærer risiko for tab, og der er ingen garanti for, at den investerede kapital betales tilbage hverken helt eller delvist. Tidligere resultater er ingen garanti for og giver ingen pålidelig indikation om fremtidige resultater.
 

Læs mere på: www.fisherinvestments.com/da-dk