Fisher Investments Nordens vurdering af tilbagespringseffekten

Udgivet den 03-10-2023  |  kl. 22:22  |  

Bear-markeder er fundamentalt drevne fald, der overstiger -20 %, som ifølge Fisher Investments Nordens anmeldelse af markedshistorien kommer før bull-markeder - hvor aktierne stiger bredt over en længere periode. Når vi har studeret disse overgangsperioder, har vi også fundet et tilbagevendende mønster: Det er som regel de aktier, der falder mest under et bear-marked, der stiger mest under det efterfølgende bull-markeds indledende opsving. Vi kalder dette fænomen for tilbagespringseffekten. Det beskriver vi nærmere her, hvor vi fortæller, hvorfor det fungerer og hvordan investorer kan bruge denne viden i fremtiden.

Hvis du vil læse mere om, hvordan aktuelle forhold har indvirkning på aktiemarkedet og din portefølje, så download Fisher Investments Nordens seneste aktiemarkedsudsigt og få løbende indsigter.

Selvom de fleste aktier generelt falder under bear-markeder, viser Fisher Investments Nordens analyse, at nogle aktiekategorier klarer sig dårligere end andre. Vi har imidlertid lagt mærke til, at de aktier, der har de dårligste resultater under et bear-marked, har en tendens til at klare sig bedst i starten af et bull-markeds efterfølgende opsving - dvs. under tilbagespringet. Under bear-markedet drevet af pandemi-lockdowns i 2020 var det f.eks. energisektoren, der styrtdykkede mest med et fald på -53,2 % i forhold til MSCI World-indeksets -33,9 %.[i] Energi klarede sig derimod bedst under det efterfølgende opsving med en stigning på 67,5 % i forhold til MSCI Worlds 35,7 % hen over de næste måneder efter lavpunktet.[ii]

Ifølge vores analyse gentager dette generelle mønster sig i andre markedscyklusser. For eksempel under den globale finanskrise i 2007-2009, efter finansaktierne styrtdykkede med -75,5 % i bear-markedet i forhold til MSCI Worlds -54,0 %, førte de an i det efterfølgende opsving - hvor de var steget med 106,2 % sammenlignet med benchmarkets 43,0 % seks måneder efter lavpunktet.[iii] Det samme gælder for teknologi, efter it-boblen brast. Under bear-markedet i 2000-2003 haltede it-sektoren med -81,1 % kraftigt bagefter MSCI Worlds -59,0 %, efterfulgt af et kraftigt otte-måneders opsving på 48,5 % under bull-markedets genopretning, hvilket oversteg andre sektorers og MSCI Worlds 31,0 %.[iv]

Hvorfor fungerer tilbagespringseffekten? Fisher Investments Nordens analyser har vist, at stemningen over for de hårdest ramte aktier og kategorier som regel er overdrevet i så stort et omfang, at enhver virkelighed ud over en reel katastrofe kan overraske positivt. De faktorer, der betragtes som epicentret for bear-markedets grundlæggende årsager, mødes efter vores erfaring med de mest pessimistiske holdninger. For eksempel antydede mange overskrifter, som vi læste under den globale finanskrise i slutningen af 00'erne, at banksystemet ville ende med et fuldstændigt kollaps - hvilket ikke skete. Den mediedækning, som vi oplevede efter teknologisektorens deroute i 2000, indikerede, at branchen aldrig ville komme sig. Men selvom det tog tid, dominerer sektoren i dag.

Det er vores erfaring, at når der er enstemmighed om, at det værste vil ske, vil de fremadskuende markeder indregne det scenarie - og komme videre. Det skaber efter vores mening også forhold, der er modne til, at et nyt bull-marked kan starte. Jo større kløft, der er mellem forventningerne og virkeligheden, jo mere sandsynligt er det, at der kommer et opsving - hvilket var tilfældet med teknologisektoren i 2003 og finanssektoren i 2009. Det betyder ikke, at disse kategorier vil være førende under hele bull-markedet, men i hvert fald i starten er de spændt som en fjeder til at opnå meget store opspring.

Hvis du vil læse mere om, hvordan aktuelle forhold har indvirkning på aktiemarkedet og din portefølje, så download Fisher Investments Nordens seneste aktiemarkedsudsigt og få løbende indsigter.

Hvis investorer vil drage fordel af tilbagespringseffekten, kan de ifølge Fisher Investments Nordens vurdering af markeders vendepunkter positionere deres portefølje i områder, der ser ud til at være mest upopulære. Bemærk, at det ikke er vores erfaring, at bear-markeders afslutning er åbenlys - der er aldrig et helt klart signal. Baseret på vores forskning er disse perioder karakteriseret af dyb pessimisme og negative forventninger, der langt overstiger virkeligheden. De forhold kan gøre det vanskeligt at have en afbalanceret tilgang til markederne.

Efter vores mening kræver det research og forberedelse at identificere grupper og aktier, der opfylder kriterierne for tilbagespringseffekten - og det er selvfølgelig også nødvendigt at have midlerne til at være eksponeret over for disse aktier. Det kan også hjælpe at have fænomenets historie i tankerne. Vores mål med at gøre dette er ikke nødvendigvis at maksimere afkast - diversificering er afgørende efter vores mening, selv inden for grupper, som man ikke forventer vil være førende. Vores mål er at øge sandsynligheden for at være en del af et nyt bull-marked. Det er Fisher Investments Nordens erfaring, at hvis man ejer aktier, der er relevante for tilbagespringseffekten, kan det hjælpe med ens positionering i den forbindelse.

Følg med i de seneste markedsnyheder og -opdateringer fra Fisher Investments Norden i Danmark:

Fisher Investments Norden er det navn, som Fisher Investments Luxembourg, Sàrl driver virksomhed under i Danmark ("Fisher Investments Norden"). Fisher Investments Luxembourg, Sàrl er et anpartsselskab, som er etableret i Luxembourg, som driver virksomhed under navnet Fisher Investments Europe, og som er registreret i det luxembourgske selskabsregister, Registre de Commerce et des Sociétés (RCS), under selskabsregistreringsnr. B228486. Fisher Investments Europe reguleres af det luxembourgske finanstilsyn, Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"), og har hjemstedsadresse på: K2 Building, Forte 1, 2a rue Albert Borschette, Third Floor L-1246 Luxembourg. Fisher Investments Europe uddelegerer visse aspekter af den daglige investeringsrådgivning, porteføljeforvaltning og handelsfunktionerne til de tilknyttede virksomheder.

Dette dokument udgør Fisher Investments Europe's generelle holdninger og skal ikke betragtes som værende personlig investerings- eller skatterådgivning. Ej heller afspejler det kundens resultater. Der gives ingen garanti for, at Fisher Investments Europe fortsat vil have disse holdninger, og de kan til enhver tid ændre sig baseret på nye oplysninger, nye analyser eller nye overvejelser. Der er intet i dette dokument, som udgør en anbefaling eller estimat om markedsforholdene. Dette dokument er alene vejledende. De aktuelle og fremtidige markeder kan afvige markant fra det heri angivne. Der er endvidere ingen garanti for, at antagelserne anført i illustrationerne heri, er nøjagtige.

 

[i] Kilde: FactSet, pr. 10/8/2023. Udsagn er baseret på MSCI World og MSCI World Energy, kursafkast, 19/2/2020-23/3/2020.

[ii] Kilde: FactSet, pr. 10/8/2023. Udsagn er baseret på MSCI World og MSCI World Energy, kursafkast, 23/3/2020-8/6/2020.

[iii] Kilde: FactSet, pr. 10/8/2023. Udsagn er baseret på MSCI World og MSCI World Financials, kursafkast, 9/10/2007-9/3/2009 og 9/3/2009-14/10/2009.

[iv] Kilde: FactSet, pr. 10/8/2023. Udsagn er baseret på MSCI World og MSCI World Information Technology, kursafkast, 7/9/2000-12/3/2003 og 12/3/2003-6/11/2003.

Udgivet af: Fisher Investments Norden


Fisher Investments Nordens billede

Fisher Investments Norden gennemgår de seneste investerings-nyheder, som du bør kende til

Fisher Investments Norden hjælper NPinvestor.dk's læsere med at undgå kognitive og adfærdsmæssige skævheder, der ofte forhindrer investorer i at nå deres langsigtede mål.

Hos Fisher Investments Norden forstår vi investorers forskellige behov og bekymringer, og vi gør vores ypperste for at hjælpe dem med at nå deres økonomiske mål og pensionsmål. Med flere årtiers erfaring og en global tilgang til investering gennemgår Fisher Investments Norden markedsforholdene på NPinvestor.dk for at hjælpe investorer med at finde rundt i finansielle nyheder og markedsaktivitet.

Hos Fisher Investments Norden ved vi, at et af de mest udfordrende aspekter ved investering er bibeholde disciplinen på trods af ustabilitet på markedet. Markedsustabilitet kan udløses af store finansielle nyheder og begivenheder, eller helt uden grund. Disse udsving kan vise sig at være udfordrende for selv de mest kyndige investorer.

Gennem årene har Fisher Investments Norden oplevet mange tilfælde, hvor investorer har haft svært ved at holde fast i deres langsigtede investeringsstrategi i perioder med ustabilitet. Selvom denne frygt er normal, kan det være potentielt skadeligt at reagere på den uden et væsentligt grundlag. Vi mener, at alle investorer kan åbne op for større muligheder, når deres beslutninger er drevet af logik frem for følelser.
 

Hvordan kan investorer reducere deres mulighed for at få langsigtet afkast? Fisher Investments Norden gennemgår almindelige investeringsfejl

På flere forskellige måder, men almindeligvis ved at forveksle begyndelsen på et kortsigtet fald med en langvarig nedgang. I de tilfælde reagerer investorer ofte på markedsnyheder ved at foretage en potentielt dyr porteføljehandel i stedet for at holde sig til deres langsigtede plan. Som Fisher Investments Nordens historiske gennemgang bekræfter, kan det have katastrofale følger at lade følelser påvirke investeringsbeslutninger.
 

Hvad kan investorer gøre for at undgå at begå sådanne fejl? Fisher Investments Norden gennemgår, hvordan man træffer fornuftige beslutninger

En af de bedste måder at klare sig igennem markedsustabilitet på er efter vores mening at få større viden om den og om, hvordan man håndterer den. Fisher Investments Norden gennemgår de seneste finansielle nyheder og giver solide og aktuelle kommentarer, der er designet til at hjælpe investorer med at forstå de negative kognitive skævheder og adfærdsmæssige problemer, der kan opstå som reaktion på daglige økonomiske begivenheder. Vi håber, at dette indhold, sammen med vores unikke indsigt i markedsbevægelser, leveret gennem NP Investor kan hjælpe investorer med at træffe klare beslutninger. 

Ønsker du dig en større forståelse af finansielle nyheder og begivenheder, eller hvordan tilsvarende markedsustabilitet kan påvirke din investeringsplanlægning, så sørg for at vende tilbage regelmæssigt for at læse Fisher Investments Nordens gennemgange og indsigt. Du kan også spørge efter Fisher Investments Nordens tilbud til investorer ved at besøge vores hjemmeside.

Følg Fisher Investments Norden for at få de seneste markedsnyheder og opdateringer. Følg os på:

•    Facebook
•    Twitter
•    LinkedIn

Investering i aktiemarkedet indebærer risiko for tab, og der er ingen garanti for, at den investerede kapital betales tilbage hverken helt eller delvist. Tidligere resultater er ingen garanti for og giver ingen pålidelig indikation om fremtidige resultater.
 

Læs mere på: www.fisherinvestments.com/da-dk