Fisher Investments Norden gennemgår ikke-finansielle alternative aktiver

Udgivet den 02-05-2023  |  kl. 17:51  |  

Baseret på de finansielle publikationer, som Fisher Investments Norden gennemgår, bliver alternative investeringer som kunst, whisky, vin og samlerobjekter hyldet for deres formodede investeringspotentiale - især sammenlignet med børsnoterede værdipapirer som aktier og obligationer. Vi mener dog ikke, at disse aktiver giver nogen særlig investeringsfordel i forhold til værdipapirer - og de kan være forbundet med nogle unikke ulemper, som vi mener, at investorer bør være opmærksomme på.

Hvis du vil læse mere om, hvordan aktuelle forhold har indvirkning på aktiemarkedet og din portefølje, så download Fisher Investments Nordens seneste aktiemarkedsudsigt og få løbende indsigter.

Fisher Investments Norden støder ofte på en række udbredte holdninger til investering i de anderledes kategorier, som vi mener, kan overskygge nogle potentielle problemer. Vi har f.eks. set nogle kommentatorer hævde, at visse ikke-finansielle aktiver altid kommer til at stige i værdi over tid på grund af deres stigende knaphed. Et eksempel er vin, som ældes med tiden - og som derfor angiveligt bliver mere eftertragtet og dermed dyrere, især i takt med at udbuddet af efterspurgte årgange falder. Et andet eksempel er værker af afdøde kunstnere - som angiveligt også stiger i værdi på grund af et begrænset (og måske svindende) antal af originaler, der aldrig kan genskabes. Selv om der er en vis logik i at tænke sådan, indeholder den teori et par huller, som er værd at udforske. Det vil vi komme nærmere ind på.

En anden gængs opfattelse, som Fisher Investments Norden har bemærket, er, at disse aktiver skulle give stabilitet til porteføljen. De svinger ikke op og ned som priserne på børsnoterede værdipapirer. Så fordi aktiverne ikke prisfastsættes hele tiden i modsætning til værdipapirer, svinger værdien af disse aktiver tilsyneladende ikke - en fejlagtig logik, efter vores mening. Og ligeledes, fordi aktiverne er materielle - i modsætning til en række tal på en computer - har vi oplevet, at nogle investorer mener, at de ikke kan forsvinde helt og dermed bevare i det mindste en vis værdi (i modsætning til aktier i et konkursramt aktieselskab).

Vores analyse viser, at der er masser af eksempler, der modbeviser de synspunkter. For det første, kan vi konstatere at, ikke-finansielle aktivers værdi kan blive udhulet, stagnere eller helt falde til nul - ligesom enhver anden investering. Se på samlerobjekter. Når hypen omkring et bestemt samlerobjekt daler, har vi oplevet, at prisen gør det samme. Et kendt eksempel er legetøjsserien Beanie Babies, som er farverige tøjdyr med hver deres navn, der engang fik stor opmærksomhed i flere vigtige finansielle publikationer, vi følger med i. I slutningen af 1990'erne steg prisen på Beanie Babies på nettet i gennemsnit til seks gange deres detailværdi - nogle af dem gik endda for et sekscifret beløb (i amerikanske dollars), fordi de blev betragtet som sjældne og på grund af forventninger om et højere fremtidigt afkast.[i] Og hvad så nu? De fleste Beanie Babies koster i dag mindre end en sandwich.[ii] Det var et eksempel på et samlerobjekt, men kunstnere, vine og antikviteter kan også komme på og gå af mode.

Så derfor mener Fisher Investments Norden heller ikke, at disse typer af alternative aktiver giver mere stabilitet end værdipapirer. Det kan godt være, at priserne på disse aktiver ikke bevæger sig op og ned på børserne, hvilket giver en følelse af stabilitet. Men det skyldes, at de er illikvide, altså svære at sælge. Investorer kan derfor ikke få en markedspris lige så let som på et værdipapir fra en børsnoteret virksomhed, men det betyder ikke, at de ikke har en pris. Værdien på en investorers hjem er eksempelvis heller ikke kendt, medmindre de modtager bud i realtid. Som ved ethvert andet aktiv er det udbud og efterspørgsel (dvs. køberens betalingsvilje), der bestemmer værdien af en bolig. Disse priser svinger, uanset om en boligejer kender den præcise værdi af sin ejendom eller ej - derfor er enhver ide om stabilitet efter vores mening en illusion. Fisher Investments Norden mener, at de samme principper gælder for kunst og andre samlerobjekter.

Hvis du vil læse mere om, hvordan aktuelle forhold har indvirkning på aktiemarkedet og din portefølje, så download Fisher Investments Nordens seneste aktiemarkedsudsigt og få løbende indsigter.

Påstanden om at materielle genstande ikke kan forsvinde ligesom værdipapirer, er også let modbevist efter vores mening - genstande i den virkelige verden kan gå tabt, ødelægges eller stjæles. Et tragisk eksempel på det skete sted i Storbritannien sidste år, hvor en røver stjal en frimærkesamling på en værdi af 41.728 kr. fra en 72-årig mand, mens han var ude at gå.[iii]

Fisher Investments Norden mener, at der er en række unikke risici forbundet med ikke-finansielle alternative aktiver. Manglende illikviditet reducerer eksempelvis muligheden for prisfastsættelse. Mens værdipapirmarkedet fastsætter priser løbende og bredt, har vi konstateret, at ikke-finansielle alternative aktiver er henvist til meget mindre markeder med mindre gennemsigtighed. Vi mener også, at dette øger sandsynligheden for, at en køber betaler for meget, eller at en sælger accepterer for lidt (sammenlignet med det, han kunne have fået fra en anden køber), især hvis sidstnævnte hurtigt har brug for likvide midler. Forestil dig følgende uønskede hypotetiske scenarie: Man har brug for kontanter til at dække en uforudset udgift, men har svært ved at finde en køber - eller kan slet ikke få solgt.

Desuden, mener vi, at den manglende gennemsigtighed, der er forbundet med illikviditet, kombineret med relativ minimal beskyttelse og tilsyn, gør investorer mere sårbare over for svindel. Endnu et eksempel: Efter at have købt flere whisky-fade mellem 2020 og 2022 opdagede en britisk investor, at forhandlerens værdiansættelser var alt for høje, hvilket førte til, at investoren betalte en overpris. Desuden fandt investoren ud af, at han ikke havde modtaget dokumentation for ejerskab af fadene - hvilket gav ham endnu en hovedpine og uforudsete omkostninger.[iv]

Vi har også erfaret, at eje af disse typer aktiver kan medføre yderligere omkostninger, som ikke ses i forbindelse med børshandlede værdipapirer. At eje kunst kan bl.a. kræve forsikring, vedligeholdelse og opbevaring.[v] Whisky har også komplekse skatteregler, herunder unikke beskatningsregler for whisky på fad i forhold til whisky på flaske.[vi] Fisher Investments Norden er ikke decideret for eller imod at eje ikke-finansielle alternative aktiver, men vi mener, at investorer med fordel kan undersøge risiciene og udvise rettidig omhu, før de foretager sådan en investering.

Følg med i de seneste markedsnyheder og -opdateringer fra Fisher Investments Norden i Danmark:

Fisher Investments Norden er det navn, som Fisher Investments Luxembourg, Sàrl driver virksomhed under i Danmark ("Fisher Investments Norden"). Fisher Investments Luxembourg, Sàrl er et anpartsselskab, som er etableret i Luxembourg, som driver virksomhed under navnet Fisher Investments Europe, og som er registreret i det luxembourgske selskabsregister, Registre de Commerce et des Sociétés (RCS), under selskabsregistreringsnr. B228486. Fisher Investments Europe reguleres af det luxembourgske finanstilsyn, Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"), og har hjemstedsadresse på: K2 Building, Forte 1, 2a rue Albert Borschette, Third Floor L-1246 Luxembourg. Fisher Investments Europe uddelegerer visse aspekter af den daglige investeringsrådgivning, porteføljeforvaltning og handelsfunktionerne til de tilknyttede virksomheder.

Dette dokument udgør Fisher Investments Europe's generelle holdninger og skal ikke betragtes som værende personlig investerings- eller skatterådgivning. Ej heller afspejler det kundens resultater. Der gives ingen garanti for, at Fisher Investments Europe fortsat vil have disse holdninger, og de kan til enhver tid ændre sig baseret på nye oplysninger, nye analyser eller nye overvejelser. Der er intet i dette dokument, som udgør en anbefaling eller estimat om markedsforholdene. Dette dokument er alene vejledende. De aktuelle og fremtidige markeder kan afvige markant fra det heri angivne. Der er endvidere ingen garanti for, at antagelserne anført i illustrationerne heri, er nøjagtige.

[i] "What Beanie Babies Taught a Generation About the Horrors of Boom and Bust," Elle Hunt, The Guardian, 19/6/2019.

[ii] "25 Most Valuable Beanie Babies 2023: Real Prices Revealed," 90s Toys, 19/2/2023.

[iii] "London: Prized Stamp Collection Worth £5,000 Stolen From Pensioner in Enfield," Siba Jackson, Sky News, 27/1/2022.

[iv] "'Why I Got the Hell Out of the Whisky Investment Craze,'" Charlotte Gifford, The Telegraph, 15/2/2023. Tilgået via MSN.

[v] "How Art Expenses Stack Up," Tara Loader-Wilkinson, The Wall Street Journal, 20/9/2010. Tilgået via Internet Archive.

[vi] "Biggest Risks When Investing in Whisky and How to Avoid Them..." Staff, MacInnes Whisky, 13/12/2021.

Udgivet af: Fisher Investments Norden


Fisher Investments Nordens billede

Fisher Investments Norden gennemgår de seneste investerings-nyheder, som du bør kende til

Fisher Investments Norden hjælper NPinvestor.dk's læsere med at undgå kognitive og adfærdsmæssige skævheder, der ofte forhindrer investorer i at nå deres langsigtede mål.

Hos Fisher Investments Norden forstår vi investorers forskellige behov og bekymringer, og vi gør vores ypperste for at hjælpe dem med at nå deres økonomiske mål og pensionsmål. Med flere årtiers erfaring og en global tilgang til investering gennemgår Fisher Investments Norden markedsforholdene på NPinvestor.dk for at hjælpe investorer med at finde rundt i finansielle nyheder og markedsaktivitet.

Hos Fisher Investments Norden ved vi, at et af de mest udfordrende aspekter ved investering er bibeholde disciplinen på trods af ustabilitet på markedet. Markedsustabilitet kan udløses af store finansielle nyheder og begivenheder, eller helt uden grund. Disse udsving kan vise sig at være udfordrende for selv de mest kyndige investorer.

Gennem årene har Fisher Investments Norden oplevet mange tilfælde, hvor investorer har haft svært ved at holde fast i deres langsigtede investeringsstrategi i perioder med ustabilitet. Selvom denne frygt er normal, kan det være potentielt skadeligt at reagere på den uden et væsentligt grundlag. Vi mener, at alle investorer kan åbne op for større muligheder, når deres beslutninger er drevet af logik frem for følelser.
 

Hvordan kan investorer reducere deres mulighed for at få langsigtet afkast? Fisher Investments Norden gennemgår almindelige investeringsfejl

På flere forskellige måder, men almindeligvis ved at forveksle begyndelsen på et kortsigtet fald med en langvarig nedgang. I de tilfælde reagerer investorer ofte på markedsnyheder ved at foretage en potentielt dyr porteføljehandel i stedet for at holde sig til deres langsigtede plan. Som Fisher Investments Nordens historiske gennemgang bekræfter, kan det have katastrofale følger at lade følelser påvirke investeringsbeslutninger.
 

Hvad kan investorer gøre for at undgå at begå sådanne fejl? Fisher Investments Norden gennemgår, hvordan man træffer fornuftige beslutninger

En af de bedste måder at klare sig igennem markedsustabilitet på er efter vores mening at få større viden om den og om, hvordan man håndterer den. Fisher Investments Norden gennemgår de seneste finansielle nyheder og giver solide og aktuelle kommentarer, der er designet til at hjælpe investorer med at forstå de negative kognitive skævheder og adfærdsmæssige problemer, der kan opstå som reaktion på daglige økonomiske begivenheder. Vi håber, at dette indhold, sammen med vores unikke indsigt i markedsbevægelser, leveret gennem NP Investor kan hjælpe investorer med at træffe klare beslutninger. 

Ønsker du dig en større forståelse af finansielle nyheder og begivenheder, eller hvordan tilsvarende markedsustabilitet kan påvirke din investeringsplanlægning, så sørg for at vende tilbage regelmæssigt for at læse Fisher Investments Nordens gennemgange og indsigt. Du kan også spørge efter Fisher Investments Nordens tilbud til investorer ved at besøge vores hjemmeside.

Følg Fisher Investments Norden for at få de seneste markedsnyheder og opdateringer. Følg os på:

•    Facebook
•    Twitter
•    LinkedIn

Investering i aktiemarkedet indebærer risiko for tab, og der er ingen garanti for, at den investerede kapital betales tilbage hverken helt eller delvist. Tidligere resultater er ingen garanti for og giver ingen pålidelig indikation om fremtidige resultater.
 

Læs mere på: www.fisherinvestments.com/da-dk