Fisher Investments Norden gennemgår vigtigheden af benchmarking

Udgivet den 06-02-2023  |  kl. 16:41  |  

Det kan være svært at sammensætte en portefølje, og vi oplever, at det kan det virke uoverskueligt at udvælge investeringer blandt tusindvis af muligheder uden en form for rettesnor. Vores erfaring viser, at et godt sted at starte, er at basere ens portefølje på en generel og diversificeret markedsmodel, også kaldet et benchmark. Fisher Investments Norden mener, at valget af det rigtige benchmark er en af de vigtigste beslutninger for en investor, da det kan vejlede dig i forhold til opbygningen af din portefølje og gøre det nemmere at måle resultater.

Hvis du vil læse mere om, hvordan aktuelle forhold har indvirkning på aktiemarkedet og din portefølje, så download Fisher Investments Nordens seneste aktiemarkedsudsigt og få løbende indsigter.

Et benchmark er et indeks, der måler udviklingen af bestemte værdipapirer. Vi mener, at det er en fordel at have et nøje udvalgt benchmark for hvert segment af din portefølje. Hvis du ejer både aktier og obligationer, vil et benchmark for aktier sandsynligvis ikke hjælpe dig med opbygningen af din obligationsportefølje og kan være en unøjagtig målestok til at måle obligationers resultater. Fisher Investments Norden mener derfor, at det er bedre at anvende et aktiebenchmark for din aktieportefølje og et obligationsbenchmark til dit obligationssegment.

Fisher Investments Nordens gennemgang af de mange markedsindekser viser, at gode benchmarks ofte har tre fællestræk:

  1. En lang levetid med resultater, der strækker sig over flere markedscyklusser. Benchmarks er en god referenceramme både i løbet af bull-markeder (længere perioder med generelt stigende aktiekurser) og bear-markeder (et langvarigt og generelt fald i markedet på -20 % eller derover, forårsaget af fundamentale faktorer). Selvom Fisher Investments Norden ikke mener, at tidligere afkast er udtryk for fremtidige resultater, kan de være med til at give investorer en ide om sandsynligheden for at deres langsigtede økonomiske mål vil blive opfyldt.
  2. Et markedsvægtet indeks (markeds-cap, kursen på aktierne ganget med antallet af aktier), hvor hvert værdipapir vægtes i forhold til dets andel af indeksets samlede størrelse i værdi. Her har selskaber med større markedsværdi også større indflydelse på bevægelser i indekset. Vi foretrækker markedsvægtede indeks fremfor prisvægtede indeks (som f.eks. USA's Dow Jones' industrielle indeks eller Japans Nikkei 225-indeks), hvor aktier med de højeste priser har størst indflydelse. Vi mener heller ikke, at ligevægtede indeks - hvor hvert værdipapir i indekset er tildelt samme vægte - er særligt vejledende. Det skyldes, at investorer opnår markedsværdivægtede afkast, hvilket gør at målene for pris- eller ligevægtede indeks bliver unøjagtige. Desuden kan disse indeks på grund af deres opbygning få investorer til at satse på mindre virksomheder og nedprioritere større virksomheder.
  3. En bred og diversificeret sammensætning. Fisher Investments Norden mener, at et effektivt benchmark strækker sig over alle områder af markedet - f.eks. lande og sektorer - så investorer ikke er overkoncentreret i ét markedssegment eller går glip af visse områder.

Baseret på Fisher Investments Nordens analyse og gennemgang, mener vi, at indeks som opfylder disse kriterier, inkluderer MSCI World for aktier samt ICE BofA (EMU) for obligationer.

Hvis du vil læse mere om, hvordan aktuelle forhold har indvirkning på aktiemarkedet og din portefølje, så download Fisher Investments Nordens seneste aktiemarkedsudsigt og få løbende indsigter.

Vi synes, at benchmarks er så brugbare for investorer, fordi de kan bruges som en skitse til at opbygge en bred og diversificeret portefølje. Udvalget af værdipapirer er enormt, og et benchmark hjælper med at indsnævre puljen af værdipapirer i stedet for at lede efter den berømte nål i en høstak. Vægtningerne i dit benchmark kan have indflydelse på din porteføljefordeling, og kan give dig en ide om, hvor meget du bør være eksponeret i en given geografi eller sektor, og du kan se hvilke værdipapirer der indgår i hver kategori. På den måde opnår du en naturlig diversificering og undgår ikke kun en uhensigtsmæssig stor koncentration i bestemte sektorer, industrier og geografiske regioner, men også i enkelte virksomheder. Hvis en given sektor kun udgør 5 % af det globale aktiemarked, men du f.eks. placerer 15 eller 20 % af dine aktiver i denne sektor, er der større sandsynlighed for, at du overkoncentrerer dig der, mens du potentielt går glip af muligheder i andre kategorier. Ligeledes, hvis en bestemt virksomhed kun udgør f.eks. 2 % af MSCI World-indeksets markedsværdi, kan en overvægtning i den virksomhed være forbundet med risici.

Endnu et vigtigt formål med benchmarking, ifølge os, er at måle porteføljernes resultater. Hvis man ikke sammenligner ens afkast med et benchmark, kigger man kun på absolutte afkast. Det, synes vi, kan være uhensigtsmæssigt. Lad os for eksempel sige, at din portefølje et år har givet et afkast på 20 %. I sig selv kan det virke som et godt afkast, men hvis dit benchmark-indeks gav et afkast på 35 % samme år, bør den afvigelse rejse tvivl om din porteføljesammensætning. Benchmarks kan være med til at belyse strategier, der ikke fungerer, eller fremhæve områder, hvor du er overkoncentreret. De giver dig en chance for at rette op på tingene. På samme måde, hvis din portefølje falder med -10 % på 6 måneder, kan det se skidt ud. Men hvis dit benchmark er faldet med -15 % eller -20 % i samme periode, så har du opnået bedre afkast og gjort noget rigtigt, relativt set. Hvis din portefølje falder i værdi, men du har et benchmark at sammenligne med, kan det forhindre dig i at foretage forhastede og måske forkerte beslutninger, som i sidste ende kan påvirke dine afkast.

Hvis vi kun skal vælge ét ord til at beskrive de potentielle fordele ved et benchmark, er det disciplin. Vi betragter et benchmark som en slags hundesnor, der kan sørge for at din portefølje ikke bevæger sig for langt væk fra det brede marked, hjælper dig med at få øje på nye muligheder og spreder din risiko. Og i forhold til resultatmåling kan et benchmark give dig det sammenhængende overblik, der kan være med til at mindske fristelsen til at jagte stigninger i gode perioder eller flygte fra markedet ved de første tegn på problemer. Selv om der aldrig er nogen garanti for, at alle beslutninger bliver gode, mener Fisher Investments Norden, at disciplin kan gøre investorer bedre og øge deres chancer for succes på lang sigt.

Følg med i de seneste markedsnyheder og -opdateringer fra Fisher Investments Norden i Danmark:

Fisher Investments Norden er det navn, som Fisher Investments Luxembourg, Sàrl driver virksomhed under i Danmark ("Fisher Investments Norden"). Fisher Investments Luxembourg, Sàrl er et anpartsselskab, som er etableret i Luxembourg, som driver virksomhed under navnet Fisher Investments Europe, og som er registreret i det luxembourgske selskabsregister, Registre de Commerce et des Sociétés (RCS), under selskabsregistreringsnr. B228486. Fisher Investments Europe reguleres af det luxembourgske finanstilsyn, Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"), og har hjemstedsadresse på: K2 Building, Forte 1, 2a rue Albert Borschette, Third Floor L-1246 Luxembourg. Fisher Investments Europe uddelegerer visse aspekter af den daglige investeringsrådgivning, porteføljeforvaltning og handelsfunktionerne til de tilknyttede virksomheder.

Dette dokument udgør Fisher Investments Europe's generelle holdninger og skal ikke betragtes som værende personlig investerings- eller skatterådgivning. Ej heller afspejler det kundens resultater. Der gives ingen garanti for, at Fisher Investments Europe fortsat vil have disse holdninger, og de kan til enhver tid ændre sig baseret på nye oplysninger, nye analyser eller nye overvejelser. Der er intet i dette dokument, som udgør en anbefaling eller estimat om markedsforholdene. Dette dokument er alene vejledende. De aktuelle og fremtidige markeder kan afvige markant fra det heri angivne. Der er endvidere ingen garanti for, at antagelserne anført i illustrationerne heri, er nøjagtige.

Udgivet af: Fisher Investments Norden


Fisher Investments Nordens billede

Fisher Investments Norden gennemgår de seneste investerings-nyheder, som du bør kende til

Fisher Investments Norden hjælper NPinvestor.dk's læsere med at undgå kognitive og adfærdsmæssige skævheder, der ofte forhindrer investorer i at nå deres langsigtede mål.

Hos Fisher Investments Norden forstår vi investorers forskellige behov og bekymringer, og vi gør vores ypperste for at hjælpe dem med at nå deres økonomiske mål og pensionsmål. Med flere årtiers erfaring og en global tilgang til investering gennemgår Fisher Investments Norden markedsforholdene på NPinvestor.dk for at hjælpe investorer med at finde rundt i finansielle nyheder og markedsaktivitet.

Hos Fisher Investments Norden ved vi, at et af de mest udfordrende aspekter ved investering er bibeholde disciplinen på trods af ustabilitet på markedet. Markedsustabilitet kan udløses af store finansielle nyheder og begivenheder, eller helt uden grund. Disse udsving kan vise sig at være udfordrende for selv de mest kyndige investorer.

Gennem årene har Fisher Investments Norden oplevet mange tilfælde, hvor investorer har haft svært ved at holde fast i deres langsigtede investeringsstrategi i perioder med ustabilitet. Selvom denne frygt er normal, kan det være potentielt skadeligt at reagere på den uden et væsentligt grundlag. Vi mener, at alle investorer kan åbne op for større muligheder, når deres beslutninger er drevet af logik frem for følelser.
 

Hvordan kan investorer reducere deres mulighed for at få langsigtet afkast? Fisher Investments Norden gennemgår almindelige investeringsfejl

På flere forskellige måder, men almindeligvis ved at forveksle begyndelsen på et kortsigtet fald med en langvarig nedgang. I de tilfælde reagerer investorer ofte på markedsnyheder ved at foretage en potentielt dyr porteføljehandel i stedet for at holde sig til deres langsigtede plan. Som Fisher Investments Nordens historiske gennemgang bekræfter, kan det have katastrofale følger at lade følelser påvirke investeringsbeslutninger.
 

Hvad kan investorer gøre for at undgå at begå sådanne fejl? Fisher Investments Norden gennemgår, hvordan man træffer fornuftige beslutninger

En af de bedste måder at klare sig igennem markedsustabilitet på er efter vores mening at få større viden om den og om, hvordan man håndterer den. Fisher Investments Norden gennemgår de seneste finansielle nyheder og giver solide og aktuelle kommentarer, der er designet til at hjælpe investorer med at forstå de negative kognitive skævheder og adfærdsmæssige problemer, der kan opstå som reaktion på daglige økonomiske begivenheder. Vi håber, at dette indhold, sammen med vores unikke indsigt i markedsbevægelser, leveret gennem NP Investor kan hjælpe investorer med at træffe klare beslutninger. 

Ønsker du dig en større forståelse af finansielle nyheder og begivenheder, eller hvordan tilsvarende markedsustabilitet kan påvirke din investeringsplanlægning, så sørg for at vende tilbage regelmæssigt for at læse Fisher Investments Nordens gennemgange og indsigt. Du kan også spørge efter Fisher Investments Nordens tilbud til investorer ved at besøge vores hjemmeside.

Følg Fisher Investments Norden for at få de seneste markedsnyheder og opdateringer. Følg os på:

•    Facebook
•    Twitter
•    LinkedIn

Investering i aktiemarkedet indebærer risiko for tab, og der er ingen garanti for, at den investerede kapital betales tilbage hverken helt eller delvist. Tidligere resultater er ingen garanti for og giver ingen pålidelig indikation om fremtidige resultater.
 

Læs mere på: www.fisherinvestments.com/da-dk