Fisher Investments Norden undersøger, hvad der definerer et bull-marked

Udgivet den 01-08-2023  |  kl. 17:57  |  

Bull-markeder opstår, når de bredere aktieindekser over længere perioder stiger i værdi. Fisher Investments Nordens analyse af tidligere markedsresultater viser, at markederne er cykliske, om end cyklusserne ikke følger regelmæssige, forudsigelige mønstre, og vi mener heller ikke, at markederne gør opmærksom på, at nu er de her. Og det kan gøre det vanskeligt at identificere dem. Her søger vi at forklare sammenhængen for investorer: Hvordan de kan se tegnene på et bull-marked, så de kan udnytte det.

Hvis du vil læse mere om, hvordan aktuelle forhold har indvirkning på aktiemarkedet og din portefølje, så download Fisher Investments Nordens seneste aktiemarkedsudsigt og få løbende indsigter.

Efter Fisher Investments Nordens erfaring følger aktierne cyklusser - et bull-marked følger altid efter et bear-marked og omvendt. Bear-markeder er typisk lange fald drevet af nøgletallene, hvor faldet overstiger 20 % og varer fra flere måneder til et år eller mere. Når bear-markedet slutter, starter et nyt bull-marked, og vi tror, at det fortsætter frem til det næste bear-marked. Men vores analyser viser, at ikke alle fald er et bear-marked. Et bull-marked kan opleve korrektioner, der er korte, skarpe stemningsdrevne fald på -10 % til -20 % - med mindre stigninger. Tilsvarende har vi set korte stigninger under et bear-marked. Så når aktiekurserne længe har været dalende - sådan som det skete under sidste års globale aktiemarkedsfald, der klassificeres som et bear-marked målt i USD - er det Fisher Investments Nordens erfaring, at folk ofte er ivrige efter at regne ud, hvornår det nye bull-marked starter.[i]

Vi har f.eks. set visse rådgivere erklære et nyt bull-marked, da MSCI World Index er steget mere end 20 % siden lavpunktet den 12. oktober set i USD.[ii] Fisher Investments Nordens gennemgang af de finansielle markeders historie viser, at en markedscyklus aldrig forløber gnidningsløst. At anvende 20 % (eller en anden grænseværdi) efter et lavpunkt udelukker ikke, at der efterfølgende kan komme nye - og større - fald. Desuden betyder anvendelse af faste parametre såsom lavpunkter som købsargument, at man går glip af de dertil knyttede gevinster.

En måde, hvorpå man kan vide, om der er et bull-marked på vej, er, når aktierne når deres tidligere højdepunkt forud for det sidste bear-marked. Men det er ikke noget, der sker ved alle bull-markeder. For eksempel toppede USA's S&P 500 i september 1929 og nåede ikke et nyt højdepunkt igen før september 1954 - over 25 år senere.[iii] Vores historiske analyse identificerede to bull-markeder i selvsamme periode - til trods for manglen på nye højdepunkter. Tilsvarende gælder, at Japans Nikkei 225 toppede i januar 1990, og at det ultimo 2022 endnu ikke var nået op på samme niveau.[iv] Alligevel viser Fisher Investments Nordens analyser af finansmarkedernes data, at perioden også bød på bull-markeder. Frem for at tilslutte sig den slags enerådende grænser eller konventioner mener vi, at det er bedre at anskue det således: Er det ikke et bear-marked, er det et bull-marked.

For at vurdere, om der er et bull-marked på vej, mener vi, at investorer bør vurdere, hvordan grundlæggende faktorer - såsom virksomhedernes indtjening og de generelle økonomiske forhold - sandsynligvis vil udvikle sig i løbet af de kommende 3-30 måneder i forhold til den prognose, markederne allerede har medtaget i deres kursansættelse. Fisher Investments Norden mener, at forskellen mellem realiteterne og forventningerne er det, der driver aktiekurserne mest, så så længe realiteterne overstiger forventningerne, kan bull-markedet fortsætte. Som John Templeton engang har sagt: "Bull-markeder opstår under pessimisme, stiger under skepsis, modnes under optimisme og dør under eufori".[v] Vi mener, at det beskriver et fælles træk for nye bull-markeder: overdreven negativ stemning. Ifølge vores undersøgelser danner forventninger, der ikke helt lever op til realiteterne, grundlaget for den berygtede bekymringsmur, som bull-markederne skal forcere.

Hvis du vil læse mere om, hvordan aktuelle forhold har indvirkning på aktiemarkedet og din portefølje, så download Fisher Investments Nordens seneste aktiemarkedsudsigt og få løbende indsigter.

Tænk f.eks. på forudsigelserne om en længerevarende, global recession (generel økonomisk afmatning) i kølvandet på første bølge af nedlukninger under pandemien i 2020. Ud fra de økonomiske publikationer, som Fisher Investments Norden dækkede, var der generelt en forventning om, at den pludselige nedlukning af den økonomiske aktivitet globalt ville medføre en afmatning af erhvervscyklussen, der kunne stå mål med den store depression i 1930'erne.[vi] Fra højdepunktet i februar 2020 faldt aktierne på de globale udviklede markeder til et bear-marked i takt med, at markederne fordøjede de økonomiske følger af COVID-restriktionerne.[vii] Men i slutningen af marts, og før de økonomiske data tydede på, at der var en bedring i sigte, startede et nyt bull-marked.[viii] Ved 2. kvartal af 2020 var den globale økonomiske aktivitet ved at komme sig - langt forud for, hvad man generelt havde vurderet - da folk og virksomheder tilpassede sig, hvilket tog brodden af de værste forudsigelser.[ix] Vi mener, at bull-markedet startede og voksede, da aktiekurserne allerede havde indregnet de bedre-end-ventede realiteter.

Ud fra Fisher Investments Nordens analyse af historiske markedsresultater og økonomiske kommentarer, betyder en deltagelse i nye bull-markeder ofte, at man også ejer aktier, når situationen tegner sig dystert, og pessimismen hærger. Men der er intet klart og entydigt signal, og vi har opdaget, at tingene ikke nødvendigvis behøver at tegne sig godt objektivt set, for at aktierne kan udnytte et bull-marked. Nogle gange skal realiteterne blot være mindre negative, end alle havde regnet med. Så når der hersker pessimisme, mener vi, at tiden er inde til at holde øje med et bull-marked - uanset hvor højt aktiekurserne måtte være steget siden deres lavpunkt.

Følg med i de seneste markedsnyheder og -opdateringer fra Fisher Investments Norden i Danmark:

Fisher Investments Norden er det navn, som Fisher Investments Luxembourg, Sàrl driver virksomhed under i Danmark ("Fisher Investments Norden"). Fisher Investments Luxembourg, Sàrl er et anpartsselskab, som er etableret i Luxembourg, som driver virksomhed under navnet Fisher Investments Europe, og som er registreret i det luxembourgske selskabsregister, Registre de Commerce et des Sociétés (RCS), under selskabsregistreringsnr. B228486. Fisher Investments Europe reguleres af det luxembourgske finanstilsyn, Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"), og har hjemstedsadresse på: K2 Building, Forte 1, 2a rue Albert Borschette, Third Floor L-1246 Luxembourg. Fisher Investments Europe uddelegerer visse aspekter af den daglige investeringsrådgivning, porteføljeforvaltning og handelsfunktionerne til de tilknyttede virksomheder.

Dette dokument udgør Fisher Investments Europe's generelle holdninger og skal ikke betragtes som værende personlig investerings- eller skatterådgivning. Ej heller afspejler det kundens resultater. Der gives ingen garanti for, at Fisher Investments Europe fortsat vil have disse holdninger, og de kan til enhver tid ændre sig baseret på nye oplysninger, nye analyser eller nye overvejelser. Der er intet i dette dokument, som udgør en anbefaling eller estimat om markedsforholdene. Dette dokument er alene vejledende. De aktuelle og fremtidige markeder kan afvige markant fra det heri angivne. Der er endvidere ingen garanti for, at antagelserne anført i illustrationerne heri, er nøjagtige.

[i] Kilde: FactSet, pr. 12/06/2023. Udsagn er baseret på MSCI World Index, afkast med nettoudbytte, 03/01/2022-12/10/2022. Angivet i USD. Valutakursudsving mellem EUR og DKK kan medføre højere eller lavere investeringsafkast.

[ii] Kilde: FactSet, pr. 12/06/2023. Udsagn er baseret på MSCI World Index, afkast med nettoudbytte, 12/10/2022-09/06/2023. Angivet i USD. Valutakursudsving mellem EUR og DKK kan medføre højere eller lavere investeringsafkast.

[iii] Kilde: FactSet, pr. 12/06/2023. S&P 500 prisindeks, 07/09/1929-22/09/1954. Angivet i USD. Valutakursudsving mellem EUR og DKK kan medføre højere eller lavere investeringsafkast.

[iv] Kilde: FactSet, pr. 12/06/2023. Nikkei 225 prisindeks, 01/01/1990-31/12/2022. Angivet i JPY. Valutakursudsving mellem EUR og JPY kan medføre højere eller lavere investeringsafkast.

[v] "Bull Markets Are Born on Pessimism, Grow on Skepticism, Mature on Optimism, and Die on Euphoria," Barry Popik, The Big Apple, 15/12/2010.

[vi] "World Economic Outlook," Staff, IMF, april 2020.

[vii] Kilde: FactSet, pr. 12/06/2023. Udsagn er baseret på MSCI World Index, afkast med nettoudbytte, 19/02/2020.

[viii] Kilde: FactSet, pr. 12/06/2023. Udsagn er baseret på MSCI World Index, afkast med nettoudbytte, 23/03/2020.

[ix] Kilde: FactSet, pr. 12/06/2023. Udsagn er baseret på S&P Global Work Composite Output Index, maj 2020.

Udgivet af: Fisher Investments Norden


Fisher Investments Nordens billede

Fisher Investments Norden gennemgår de seneste investerings-nyheder, som du bør kende til

Fisher Investments Norden hjælper NPinvestor.dk's læsere med at undgå kognitive og adfærdsmæssige skævheder, der ofte forhindrer investorer i at nå deres langsigtede mål.

Hos Fisher Investments Norden forstår vi investorers forskellige behov og bekymringer, og vi gør vores ypperste for at hjælpe dem med at nå deres økonomiske mål og pensionsmål. Med flere årtiers erfaring og en global tilgang til investering gennemgår Fisher Investments Norden markedsforholdene på NPinvestor.dk for at hjælpe investorer med at finde rundt i finansielle nyheder og markedsaktivitet.

Hos Fisher Investments Norden ved vi, at et af de mest udfordrende aspekter ved investering er bibeholde disciplinen på trods af ustabilitet på markedet. Markedsustabilitet kan udløses af store finansielle nyheder og begivenheder, eller helt uden grund. Disse udsving kan vise sig at være udfordrende for selv de mest kyndige investorer.

Gennem årene har Fisher Investments Norden oplevet mange tilfælde, hvor investorer har haft svært ved at holde fast i deres langsigtede investeringsstrategi i perioder med ustabilitet. Selvom denne frygt er normal, kan det være potentielt skadeligt at reagere på den uden et væsentligt grundlag. Vi mener, at alle investorer kan åbne op for større muligheder, når deres beslutninger er drevet af logik frem for følelser.
 

Hvordan kan investorer reducere deres mulighed for at få langsigtet afkast? Fisher Investments Norden gennemgår almindelige investeringsfejl

På flere forskellige måder, men almindeligvis ved at forveksle begyndelsen på et kortsigtet fald med en langvarig nedgang. I de tilfælde reagerer investorer ofte på markedsnyheder ved at foretage en potentielt dyr porteføljehandel i stedet for at holde sig til deres langsigtede plan. Som Fisher Investments Nordens historiske gennemgang bekræfter, kan det have katastrofale følger at lade følelser påvirke investeringsbeslutninger.
 

Hvad kan investorer gøre for at undgå at begå sådanne fejl? Fisher Investments Norden gennemgår, hvordan man træffer fornuftige beslutninger

En af de bedste måder at klare sig igennem markedsustabilitet på er efter vores mening at få større viden om den og om, hvordan man håndterer den. Fisher Investments Norden gennemgår de seneste finansielle nyheder og giver solide og aktuelle kommentarer, der er designet til at hjælpe investorer med at forstå de negative kognitive skævheder og adfærdsmæssige problemer, der kan opstå som reaktion på daglige økonomiske begivenheder. Vi håber, at dette indhold, sammen med vores unikke indsigt i markedsbevægelser, leveret gennem NP Investor kan hjælpe investorer med at træffe klare beslutninger. 

Ønsker du dig en større forståelse af finansielle nyheder og begivenheder, eller hvordan tilsvarende markedsustabilitet kan påvirke din investeringsplanlægning, så sørg for at vende tilbage regelmæssigt for at læse Fisher Investments Nordens gennemgange og indsigt. Du kan også spørge efter Fisher Investments Nordens tilbud til investorer ved at besøge vores hjemmeside.

Følg Fisher Investments Norden for at få de seneste markedsnyheder og opdateringer. Følg os på:

•    Facebook
•    Twitter
•    LinkedIn

Investering i aktiemarkedet indebærer risiko for tab, og der er ingen garanti for, at den investerede kapital betales tilbage hverken helt eller delvist. Tidligere resultater er ingen garanti for og giver ingen pålidelig indikation om fremtidige resultater.
 

Læs mere på: www.fisherinvestments.com/da-dk