Fisher Investments Nordens analyse af sammenhængen mellem børsintroduktion og stemning

Udgivet den 03-11-2022  |  kl. 18:52  |  

Efter 2021's rekordår er mængden af børsintroduktioner (Initial Public Offering, IPO) aftaget markant i år.[i] Det kan lyde bekymrende, da mange af de kommentatorer, vi følger, fremstiller børsintroduktioner som noget optimistisk og håbefuldt. Men Fisher Investments Nordens analyse af de finansielle markeders historie viser, at den lave aktivitet på området ikke behøver være et dårligt tegn. Vi mener snarere, at investorerne kan bruge antallet af børsintroduktioner - højt eller lavt - som en stemningsindikator.

Hvis du vil læse mere om, hvordan aktuelle forhold har indvirkning på aktiemarkedet og din portefølje, så download Fisher Investments Nordens seneste aktiemarkedsudsigt og få løbende indsigter.

En børsintroduktion er den proces, hvor en privat virksomhed udbyder aktier til offentligheden for at rejse kapital og/eller for at give tidlige investorer mulighed for at kapitalisere. Ifølge os er antallet af børsintroduktioner altid værd at holde øje med, fordi det påvirker aktieudbuddet, der sammen med efterspørgslen er stærke indikatorer af aktiemarkedets retning. Fisher Investments Nordens gennemgang af de finansielle markeders historie viser: Jo bedre stemningen er, jo mere er investorerne villige til at byde prisen på aktierne op. Den høje efterspørgsel kan derfor opmuntre virksomheder til at blive børsnoterede, fordi de ønsker at få den bedste noteringspris for at fremskaffe kapital. En børsintroduktion er, når private ejere sælger en andel af deres virksomhed. Derfor kan børsintroduktioner være mere rentable for tidlige investorer, efter at efterspørgslen har fået priserne til at stige.

Vi mener dog, at eufori - altså ekstrem iver efter at eje aktier - kan gå forud for fald i markedet. Succesfulde børsintroduktioner kan være med til at løfte stemningen. Desuden kan sådanne succeser opmuntre svagere virksomheder, uden orden i de grundlæggende nøgletal, stærk virksomhedsledelse og solid balance, til også at blive børsnoteret i jagten på lignende store afkast. En bølge af aktieudbud, der er drevet af svagere virksomheder og voksende optimisme, kan påvirke priserne. Efterspørgslen kan herefter falde, når priserne ikke lever op til de euforiske investorers høje forventninger. Og det kan til gengæld føre til et krak på aktiemarkedet. Vi mener, at den legendariske investor Sir John Templeton muligvis har udtrykt det bedst: "Bull-markeder opstår under pessimisme, stiger under skepsis, modnes under optimisme og dør under eufori".[ii]

Fisher Investments Nordens analyse af de finansielle markeders historie, herunder 2022, er med til at understrege dette fænomen. Vi synes, at børsintroduktions-hysteriet, der foregik i slut 90'erne i teknologibranchen, indkapsler eufori. Da fulgtes skyhøje værdiansættelser (beregninger af aktiers nuværende eller forventede værdi) og en lang række børsintroduktioner fra amerikanske teknologivirksomheder ad. Baseret på forskning fra Jay Ritter, professor i økonomi ved University of Florida, har amerikanske børsintroduktioner fra 1990 til 1998 i gennemsnit haft en stigning på 14,8 % i amerikanske dollars på deres første handelsdag, hvilket er lavere end det langsigtede gennemsnit på 18,9 %.[iii] Inden bear-markedet i begyndelsen af 2000'erne steg børsintroduktions-afkastet kraftigt sammen med de nye børsintroduktioner. Afkastet på første dag af en børsintroduktion var i gennemsnit 71,2 % i 1999 og 56,3 % i 2000.[iv] Vores erfaring viser, at dette var et typisk eksempel på eufori. Investorerne betragtede børsintroduktioner som en genvej til hurtige penge og blev mere villige til at betale store præmier for enhver virksomhed - selv de svage af slagsen - i jagten på et højt afkast. Børsintroduktions-indtægterne udgjorde desuden også i disse to år alene (1999 og 2000) næsten 40 % af de samlede børsintroduktions-indtægter fra 1990 til 2000.[v] Mange af disse virksomheder var dog ikke holdbare. Et nu berømt eksempel er Pets.com, som gik ned på grund af en svag forretningsmodel og dårlig ledelse. Virksomheden blev afnoteret kun få måneder efter sin børsintroduktion i kølvandet på vedvarende tab.[vi] Virkeligheden levede altså ikke op til de høje forventninger, der resulterede i at aktierne styrtdykkede.

Hvis du vil læse mere om, hvordan aktuelle forhold har indvirkning på aktiemarkedet og din portefølje, så download Fisher Investments Nordens seneste aktiemarkedsudsigt og få løbende indsigter.

Professor Ritters forskning indikerer, at mængden af og afkastet på børsintroduktioner faldt dramatisk efter bear-markedet, der efterfulgte tech-boblen i 2000'erne. Fisher Investments Norden mener også, at den udbredte pessimisme, der tyngede efterspørgslen, var en afgørende faktor.[vii] Vi tror, at 2022's afdæmpede børsintroduktions-aktivitet minder om det miljø, der herskede dengang, især med hensyn til stemningen. For det første har der været langt færre europæiske børsintroduktioner sammenlignet med 2021. I 2. kvartal af 2021 var der 142 børsintroduktioner, mens der i 2. kvartal af 2022 kun var 29.[viii] Overskuddet fra børsintroduktioner var også langt lavere i 2022. I 2. kvartal af 2021, blev der indtjent 171,8 mia. euro på børsintroduktioner, hvorimod der blev indtjent 15,6 mia. euro i 2. kvartal af 2022.[ix] Bloomberg, der har foretaget en analyse af første halvdel af 2022, fandt frem til, at indtægterne fra europæiske børsintroduktioner var 88 % lavere end i 2021.[x] Denne tendens kan også ses på et globalt plan: De globale børsintroduktions-indtægter nåede det laveste niveau i fem år i 2. kvartal af 2022. Det er endda lavere end 2. kvartal af 2020, hvor COVID-frygten rasede.[xi]

Fisher Investments Norden mener, at investorer kan få stor gavn af at betragte mængden af børsintroduktioner som en indikator for stemningen. Lav børsintroduktions-aktivitet kan være tegn på bred pessimisme, som, efter vores mening, kan skabe et miljø, hvor positive overraskelser kan sætte skub i aktierne. Har du bemærket en stigning af børsintroduktioner? Det, mener vi, kan være et tegn på en stigende hype. Det kan derfor være gavnligt at analysere, om nyligt børsnoterede virksomheder har stærke fundamentale nøgletal, og om de har opnået et præmieafkast, der langt overgår de historiske gennemsnit. Hvis det er tilfældet, mener vi, at investorer bør at udvise forsigtighed.

Følg med i de seneste markedsnyheder og -opdateringer fra Fisher Investments Norden i Danmark:

Fisher Investments Norden er det navn, som Fisher Investments Luxembourg, Sàrl driver virksomhed under i Danmark ("Fisher Investments Norden"). Fisher Investments Luxembourg, Sàrl er et anpartsselskab, som er etableret i Luxembourg, som driver virksomhed under navnet Fisher Investments Europe, og som er registreret i det luxembourgske selskabsregister, Registre de Commerce et des Sociétés (RCS), under selskabsregistreringsnr. B228486. Fisher Investments Europe reguleres af det luxembourgske finanstilsyn, Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"), og har hjemstedsadresse på: K2 Building, Forte 1, 2a rue Albert Borschette, Third Floor L-1246 Luxembourg. Fisher Investments Europe uddelegerer visse aspekter af den daglige investeringsrådgivning, porteføljeforvaltning og handelsfunktionerne til de tilknyttede virksomheder.

Dette dokument udgør Fisher Investments Europe's generelle holdninger og skal ikke betragtes som værende personlig investerings- eller skatterådgivning. Ej heller afspejler det kundens resultater. Der gives ingen garanti for, at Fisher Investments Europe fortsat vil have disse holdninger, og de kan til enhver tid ændre sig baseret på nye oplysninger, nye analyser eller nye overvejelser. Der er intet i dette dokument, som udgør en anbefaling eller estimat om markedsforholdene. Dette dokument er alene vejledende. De aktuelle og fremtidige markeder kan afvige markant fra det heri angivne. Der er endvidere ingen garanti for, at antagelserne anført i illustrationerne heri, er nøjagtige.

 

[i] Kilde: PwC. "IPO Watch Europe, 2. kvartal 2022," tilgået 31/08/2022.

[ii] "The Maxims of Wall Street", Mark Skousen, Regnery Capital, 2017.

[iii] "Offentlige børsintroduktioner: Updated Statistics," Jay R. Ritter, Warrington College of Business, University of Florida, 20/06/2022. Det langsigtede gennemsnit afspejler afkastet fra 1980 til 2021.

[iv] Ibid.

[v] Ibid.

[vi] "10 Big Dot-Com Flops," David Goldman, CNN Business, 06/11/2015.

[vii]Se note iii.

[viii]Se note i.

[ix] Ibid.

[x] "Startups Binge on Private Money as Public Market Appeal Fades," Swetha Gopinath, Bloomberg, 23/08/2022. Tilgået via Financial Post.

[xi] Kilde: PwC. "Global IPO Watch," tilgået den 31/08/2022.

Udgivet af: Fisher Investments Norden


Fisher Investments Nordens billede

Fisher Investments Norden gennemgår de seneste investerings-nyheder, som du bør kende til

Fisher Investments Norden hjælper NPinvestor.dk's læsere med at undgå kognitive og adfærdsmæssige skævheder, der ofte forhindrer investorer i at nå deres langsigtede mål.

Hos Fisher Investments Norden forstår vi investorers forskellige behov og bekymringer, og vi gør vores ypperste for at hjælpe dem med at nå deres økonomiske mål og pensionsmål. Med flere årtiers erfaring og en global tilgang til investering gennemgår Fisher Investments Norden markedsforholdene på NPinvestor.dk for at hjælpe investorer med at finde rundt i finansielle nyheder og markedsaktivitet.

Hos Fisher Investments Norden ved vi, at et af de mest udfordrende aspekter ved investering er bibeholde disciplinen på trods af ustabilitet på markedet. Markedsustabilitet kan udløses af store finansielle nyheder og begivenheder, eller helt uden grund. Disse udsving kan vise sig at være udfordrende for selv de mest kyndige investorer.

Gennem årene har Fisher Investments Norden oplevet mange tilfælde, hvor investorer har haft svært ved at holde fast i deres langsigtede investeringsstrategi i perioder med ustabilitet. Selvom denne frygt er normal, kan det være potentielt skadeligt at reagere på den uden et væsentligt grundlag. Vi mener, at alle investorer kan åbne op for større muligheder, når deres beslutninger er drevet af logik frem for følelser.
 

Hvordan kan investorer reducere deres mulighed for at få langsigtet afkast? Fisher Investments Norden gennemgår almindelige investeringsfejl

På flere forskellige måder, men almindeligvis ved at forveksle begyndelsen på et kortsigtet fald med en langvarig nedgang. I de tilfælde reagerer investorer ofte på markedsnyheder ved at foretage en potentielt dyr porteføljehandel i stedet for at holde sig til deres langsigtede plan. Som Fisher Investments Nordens historiske gennemgang bekræfter, kan det have katastrofale følger at lade følelser påvirke investeringsbeslutninger.
 

Hvad kan investorer gøre for at undgå at begå sådanne fejl? Fisher Investments Norden gennemgår, hvordan man træffer fornuftige beslutninger

En af de bedste måder at klare sig igennem markedsustabilitet på er efter vores mening at få større viden om den og om, hvordan man håndterer den. Fisher Investments Norden gennemgår de seneste finansielle nyheder og giver solide og aktuelle kommentarer, der er designet til at hjælpe investorer med at forstå de negative kognitive skævheder og adfærdsmæssige problemer, der kan opstå som reaktion på daglige økonomiske begivenheder. Vi håber, at dette indhold, sammen med vores unikke indsigt i markedsbevægelser, leveret gennem NP Investor kan hjælpe investorer med at træffe klare beslutninger. 

Ønsker du dig en større forståelse af finansielle nyheder og begivenheder, eller hvordan tilsvarende markedsustabilitet kan påvirke din investeringsplanlægning, så sørg for at vende tilbage regelmæssigt for at læse Fisher Investments Nordens gennemgange og indsigt. Du kan også spørge efter Fisher Investments Nordens tilbud til investorer ved at besøge vores hjemmeside.

Følg Fisher Investments Norden for at få de seneste markedsnyheder og opdateringer. Følg os på:

•    Facebook
•    Twitter
•    LinkedIn

Investering i aktiemarkedet indebærer risiko for tab, og der er ingen garanti for, at den investerede kapital betales tilbage hverken helt eller delvist. Tidligere resultater er ingen garanti for og giver ingen pålidelig indikation om fremtidige resultater.
 

Læs mere på: www.fisherinvestments.com/da-dk