Fisher Investments Norden undersøger hvilken rolle, kunstig intelligens spiller i finansverdenen

Udgivet den 05-07-2023  |  kl. 18:35  |  

Ifølge Fisher Investments Norden så var informationsteknologiske aktier blandt dem, der klarede sig dårligst i 2022. Teknologiske tendenser og buzzwords - såsom kunstig intelligens (AI) - kom i anden række for investorer, mens tragiske geopolitiske konflikter, renteforhøjelser og frygt for recession tog fokus. Men nu hvor aktiemarkederne er begyndt at komme sig i år, får AI igen opmærksomhed. Det skyldes til dels udgivelsen af AI-værktøjet ChatGPT fra OpenAI, som mange mener er det mest avancerede AI-system, der er udgivet til dato. Samtidig er de store teknologiske platforme fortsat med at investere i og integrere deres egne AI-systemer i eksisterende produkter og tjenester. Kunstig intelligens er på ingen måde en ny teknologi, men det tyder på, at den kan rejse stadig større samfundsmæssige spørgsmål, efterhånden som teknologien udvikler sig og får større indvirkning på vores hverdag.

Hvis du vil læse mere om, hvordan aktuelle forhold har indvirkning på aktiemarkedet og din portefølje, så download Fisher Investments Nordens seneste aktiemarkedsudsigt og få løbende indsigter.

Mens undervisere måske bekymrer sig over, at skriftlige opgaver nu kan laves på et øjeblik, spekulerer investorer naturligvis på, hvad det betyder for deres investeringer, og om AI kommer til at ændre den finansielle sektor. Kan AI give investorer en fordel, der fører til afkast over gennemsnittet? Bør investorer fokusere på virksomheder, der udvikler AI? I denne artikel vil Fisher Investments Norden besvare de spørgsmål og flere til.

Hvad er kunstig intelligens?

Før vi går i dybden med de konsekvenser AI kan have på investering og finansielle tjenester, mener Fisher Investments Norden, at det er bedst at starte fra bunden. Kunstig intelligens henviser generelt til software og hardware, der kan udføre opgaver, der normalt kræver menneskelig intelligens. Det kan f.eks. være visuel opfattelse, talegenkendelse, beslutningstagning og sprogoversættelse. En lang række institutioner, deriblandt akademiske institutioner, offentlige virksomheder, private virksomheder og regeringer, har udviklet AI-teknologier i flere årtier. For eksempel indsamler og analyserer forbrugerorienterede teknologivirksomheder (som Amazon, Apple, Alphabet, Meta, Netflix og Microsoft) enorme mængder kundedata ved hjælp af store AI-modeller for at tilbyde tilpassede brugeroplevelser inden for søgning, nyheder, handel, annoncering og meget mere på internettet.

Kunstig intelligens' rolle i finanssektoren

AI er ikke så forskellig fra andre teknologiske tendenser, som investeringsverdenen har set i årenes løb. Som med andre teknologiske fremskridt revolutionerer AI ikke nødvendigvis den måde, markederne fungerer på, men kan gøre visse aspekter af finanssektoren mere effektiv. For eksempel kan programmer, der bruger kunstig intelligens hurtigt analysere omfattende datasæt, hvilket kan understøtte markedsundersøgelser, fremskynde handler og endda udføre simple serviceopgaver. Hos Fisher Investments Norden tror vi dog ikke, at robotterne er dømt til at overtage finanssektoren, som vi kender den.

For uanset hvor avancerede AI-programmerne er blevet, er de stadig begrænset af den kode, der skaber dem, og de er primært afhængige af offentligt tilgængelige data eller forprogrammeret information for at generere svar. Selvom der er et stigende antal kvantitative investeringsstrategier, der beskrives som "AI-forvaltede", bygger mange af dem på eksisterende kvantitative strategier, der lægger mere vægt på specifikke datapunkter udvalgt af programmørerne. Fisher Investments Norden vil også gerne påpege, at der endnu ikke findes nogen dokumenteret kvantitativ investeringsstrategi med etablerede langsigtede resultater, der har overgået markedet.

Mens vi mener, at investorer skal være forsigtige med at overlade hele deres pensionsopsparing til et computerprogram, ser vi også muligheder for øget brug af AI i udarbejdelsen af data- og markedsanalyser. Hos Fisher Investments Norden har vi længe ment, at det er vigtigt at forstå, hvad kvantitative analyser bl.a. viser om retninger for markedet, porteføljepositionering og risikovurderinger. Men vi mener også, at man ikke skal rette sig blindt efter et program uden at supplere det med situationsbestemte og kvalitative analyser. For eksempel kan et kvantitativt program hurtigt sammenligne en enkelt virksomheds nuværende rentabilitet med dens historie - og hvordan dens aktier har klaret sig over tid - men kan ikke tage højde for, hvordan potentielle lovændringer kan påvirke virksomhedens branche. Vi mener, at man er nødt til at se på hele billedet for at træffe fornuftige investeringsbeslutninger, ikke kun ét element.

Hvis du vil læse mere om, hvordan aktuelle forhold har indvirkning på aktiemarkedet og din portefølje, så download Fisher Investments Nordens seneste aktiemarkedsudsigt og få løbende indsigter.

Fisher Investments Norden vil gerne understrege, at hvis man udelukkende forlader sig på kunstig intelligens, ignorerer man et vigtigt aspekt af, hvordan markeder fungerer: menneskelig adfærd. Det lyder måske tiltalende at kunne læne sig trygt tilbage og lade en supercomputer træffe alle ens investeringsbeslutninger, men investorer har som bekendt svært ved at holde fast i en langsigtet strategi. Nøglen til langsigtet investeringssucces er at være tålmodig og disciplineret i perioder med stor turbulens på markedet for at undgå forhastede reaktioner. Det er usandsynligt at forestille sig, at selv den mest sofistikerede chatbot vil være i stand til at tilbyde rådgivning i perioder med kortvarig markedsvolatilitet.

Kunstig intelligens: Investeringsmæssige konsekvenser

Fisher Investments Norden mener, at virksomheder, der med succes implementerer maskinlæring, kan opnå en konkurrencefordel over tid. Store teknologivirksomheder kan f.eks. supplere deres eksisterende produkter med AI-teknologi, og de er ofte bedst positioneret til at erhverve sig vindere på området. På den måde kan AI-applikationer blive et stærkt værktøj til at fremme den slags virksomheder. Store it-virksomheder bruger også enorme summer på forskning og udvikling af AI-applikationer og er i stand til at opkøbe succesfulde, mindre virksomheder for at integrere de seneste fremskridt i deres forretningsmodel. Teknologierne kan derfor øge aktiekurserne i visse sektorer, baseret på hvordan de bruges i virksomheden.

Mindre såkaldte "pure play"-virksomheder - der fokuserer på at udvikle bestemte AI-produkter - er ofte unoterede og kan udgøre en større investeringsrisiko end de store aktører, da mange af dem ikke er rentable. Som med enhver ny teknologi er tusindvis af startups og små virksomheder strømmet (og vil strømme) til sfæren i et forsøg på at innovere og høste store gevinster. Som vi har set med tidligere teknologiske fremskridt, er det ikke alle, der får succes. Hos Fisher Investments Norden mener vi, at investering i store teknologivirksomheder, der med succes integrerer AI-teknologi, kan give dig en bedre chance for at udnytte denne tendens. Det er fristende at satse stort på en enkelt virksomhed, hvis aktier stiger kraftigt takket være nye AI-fremskridt, men at "jagte stigninger" på den måde er en stor risiko.

Fremtidig brug af kunstig intelligens til investering

For at opsummere er mange investorer bekymrede over AI's potentielle nuværende og fremtidige negative indvirkning på deres porteføljer med hensyn til aktiehandel og virksomheders rentabilitet. Men hos Fisher Investments Norden mener vi ikke, at bekymringen er så påtrængende. AI-platforme er hurtigt ved at udvikle sig til effektive maskinlæringssystemer, og investorer kan drage fordel af platformene til at tilegne sig information hurtigere. Virksomhederne øger også deres brug af AI til at forbedre eksisterende produkter, der kan udvikle sig til lukrative investeringsmuligheder. Mens nogle virksomheder vil opnå succes og skabe profit på baggrund af AI, vil andre fejle. Brugen af kunstig intelligens i erhvervslivet er stadig under udvikling, så det er ikke klogt at basere hele porteføljen på AI-virksomheder. Som altid kan en diversificeret portefølje hjælpe investorer med at udnytte boomet uden at udsætte sig selv for stor risiko. Når det er sagt, mener Fisher Investments Norden ikke, at aktieverdenen har ændret sig fra den ene dag til den anden, og at det er usandsynligt, at én teknologi fra den gigantiske teknologiverden vil vende op og ned på hele investeringsbranchen.

Følg med i de seneste markedsnyheder og -opdateringer fra Fisher Investments Norden i Danmark:

Fisher Investments Norden er det navn, som Fisher Investments Luxembourg, Sàrl driver virksomhed under i Danmark ("Fisher Investments Norden"). Fisher Investments Luxembourg, Sàrl er et anpartsselskab, som er etableret i Luxembourg, som driver virksomhed under navnet Fisher Investments Europe, og som er registreret i det luxembourgske selskabsregister, Registre de Commerce et des Sociétés (RCS), under selskabsregistreringsnr. B228486. Fisher Investments Europe reguleres af det luxembourgske finanstilsyn, Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"), og har hjemstedsadresse på: K2 Building, Forte 1, 2a rue Albert Borschette, Third Floor L-1246 Luxembourg. Fisher Investments Europe uddelegerer visse aspekter af den daglige investeringsrådgivning, porteføljeforvaltning og handelsfunktionerne til de tilknyttede virksomheder.

Dette dokument udgør Fisher Investments Europe's generelle holdninger og skal ikke betragtes som værende personlig investerings- eller skatterådgivning. Ej heller afspejler det kundens resultater. Der gives ingen garanti for, at Fisher Investments Europe fortsat vil have disse holdninger, og de kan til enhver tid ændre sig baseret på nye oplysninger, nye analyser eller nye overvejelser. Der er intet i dette dokument, som udgør en anbefaling eller estimat om markedsforholdene. Dette dokument er alene vejledende. De aktuelle og fremtidige markeder kan afvige markant fra det heri angivne. Der er endvidere ingen garanti for, at antagelserne anført i illustrationerne heri, er nøjagtige.

Udgivet af: Fisher Investments Norden


Fisher Investments Nordens billede

Fisher Investments Norden gennemgår de seneste investerings-nyheder, som du bør kende til

Fisher Investments Norden hjælper NPinvestor.dk's læsere med at undgå kognitive og adfærdsmæssige skævheder, der ofte forhindrer investorer i at nå deres langsigtede mål.

Hos Fisher Investments Norden forstår vi investorers forskellige behov og bekymringer, og vi gør vores ypperste for at hjælpe dem med at nå deres økonomiske mål og pensionsmål. Med flere årtiers erfaring og en global tilgang til investering gennemgår Fisher Investments Norden markedsforholdene på NPinvestor.dk for at hjælpe investorer med at finde rundt i finansielle nyheder og markedsaktivitet.

Hos Fisher Investments Norden ved vi, at et af de mest udfordrende aspekter ved investering er bibeholde disciplinen på trods af ustabilitet på markedet. Markedsustabilitet kan udløses af store finansielle nyheder og begivenheder, eller helt uden grund. Disse udsving kan vise sig at være udfordrende for selv de mest kyndige investorer.

Gennem årene har Fisher Investments Norden oplevet mange tilfælde, hvor investorer har haft svært ved at holde fast i deres langsigtede investeringsstrategi i perioder med ustabilitet. Selvom denne frygt er normal, kan det være potentielt skadeligt at reagere på den uden et væsentligt grundlag. Vi mener, at alle investorer kan åbne op for større muligheder, når deres beslutninger er drevet af logik frem for følelser.
 

Hvordan kan investorer reducere deres mulighed for at få langsigtet afkast? Fisher Investments Norden gennemgår almindelige investeringsfejl

På flere forskellige måder, men almindeligvis ved at forveksle begyndelsen på et kortsigtet fald med en langvarig nedgang. I de tilfælde reagerer investorer ofte på markedsnyheder ved at foretage en potentielt dyr porteføljehandel i stedet for at holde sig til deres langsigtede plan. Som Fisher Investments Nordens historiske gennemgang bekræfter, kan det have katastrofale følger at lade følelser påvirke investeringsbeslutninger.
 

Hvad kan investorer gøre for at undgå at begå sådanne fejl? Fisher Investments Norden gennemgår, hvordan man træffer fornuftige beslutninger

En af de bedste måder at klare sig igennem markedsustabilitet på er efter vores mening at få større viden om den og om, hvordan man håndterer den. Fisher Investments Norden gennemgår de seneste finansielle nyheder og giver solide og aktuelle kommentarer, der er designet til at hjælpe investorer med at forstå de negative kognitive skævheder og adfærdsmæssige problemer, der kan opstå som reaktion på daglige økonomiske begivenheder. Vi håber, at dette indhold, sammen med vores unikke indsigt i markedsbevægelser, leveret gennem NP Investor kan hjælpe investorer med at træffe klare beslutninger. 

Ønsker du dig en større forståelse af finansielle nyheder og begivenheder, eller hvordan tilsvarende markedsustabilitet kan påvirke din investeringsplanlægning, så sørg for at vende tilbage regelmæssigt for at læse Fisher Investments Nordens gennemgange og indsigt. Du kan også spørge efter Fisher Investments Nordens tilbud til investorer ved at besøge vores hjemmeside.

Følg Fisher Investments Norden for at få de seneste markedsnyheder og opdateringer. Følg os på:

•    Facebook
•    Twitter
•    LinkedIn

Investering i aktiemarkedet indebærer risiko for tab, og der er ingen garanti for, at den investerede kapital betales tilbage hverken helt eller delvist. Tidligere resultater er ingen garanti for og giver ingen pålidelig indikation om fremtidige resultater.
 

Læs mere på: www.fisherinvestments.com/da-dk